Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

mazowieckie

English 
baner

Wojewódzka Grupa Robocza

W związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 837/52/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. powołał Wojewódzką Grupę Roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dotychczas ww. uchwała została zmieniona przez Zarządu Województwa Mazowieckiego następującymi uchwałami: nr 620/145/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr 939/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r., nr 1451/179/16 z dnia 13 września 2016 r., nr 1607/188/16 z dnia 18 października 2016 r. oraz nr 751/246/17 z dnia 30 maja 2017 r.

W skład Grupy wchodzą:

 1. Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek;
 2. Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 3. Halina Wawruch – przedstawiciel Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego;
 4. Leszek Iwaniuk – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego;
 5. Wiesław Kołodziejski – przedstawiciel pracodawców typowany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim;
 6. Sławomir Błażejczyk – przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej;
 7. Sławomir Piotrowski – przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie;
 8. Ryszard Winter – przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;
 9. Cezary Adam Nowek – przedstawiciel Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego;
 10. Hubert Pasiak – przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich typowany przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego;
 11. Artur Dąbrowski – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do zadań Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich należy w szczególności opiniowanie Planu Działania, Planów Operacyjnych Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim oraz informacji i sprawozdań z ich realizacji.

Do pobrania:

I posiedzenie WGR ds. KSOW

II posiedzenie WGR ds.KSOW

III posiedzenie WGR ds. KSOW

IV posiedzenie WGR ds. KSOW

V posiedzenie WGR ds. KSOW

VI posiedzenie WGR ds. KSOW

VII posiedzenie WGR ds. KSOW

VIII posiedzenie WGR ds. KSOW

IX posiedzenie WGR ds. KSOW

X posiedzenie WGR ds. KSOW

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009