Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Zapraszamy na Dożynki Gminno–Powiatowe Drobin 2017

24.08.2017

Zgodnie z tradycją już po raz 18 odbędą się Dożynki Gminno–Powiatowe Drobin 2017. W niedzielę, 3 września br. mieszkańcy całego Powiatu Płockiego będą gościć na Placu św. Floriana w Drobinie.

Głównym celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, podtrzymanie tradycji ludowej, aktywizacji mieszkańców, kultywowania miejscowych obrzędów i zwyczajów poprzez organizacje dożynek Gminno-Powiatowych polegających na zorganizowaniu imprezy plenerowej.

Celem operacji jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz promocji lokalnych walorów poprzez organizacje Gminno-Powiatowych Dożynek dla mieszkańców zarówno Powiatu Płockiego, jak i społeczności Miasta i Gminy Drobin. Operacja pozytywnie wpłynie na podniesienie, rozwoju świadomości lokalnej społeczności oraz aktywizację mieszkańców gmin. Wspólna zabawa i sportowa rywalizacja przyczyni się do wzrostu integracji społecznej, a także zaspokajania potrzeb mieszkańców pod względem sportu i wspólnej zabawy. Zwiększymy chęć udziału i zainteresowanie osób we wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Uroczystość rozpocznie msza św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Drobinie. Po zakończeniu nabożeństwa korowód dożynkowy, w asyście Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie, przejdzie na docelowe miejsce wydarzenia, czyli Plac św. Floriana. Tradycyjne ceremoniom i obrzędom dożynkowym przewodniczyć będą  starosta i starościna dożynkowi. W tym roku starościną będzie Pani Sylwia Pokorska, zaś starostą Pan Mariusz Skierkowski.

Prezentacja wieńców dożynkowych łączy się bezpośrednio z Konkursem na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Celem jest kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów, a także promowanie walorów wsi polskiej.

Turniej sołectw to przede wszystkim popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy, wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców w różnych formach rekreacji i zabawy, aktywizacja środowisk samorządowych wsi do działania w ramach kultury fizycznej, rekreacji i sportu.

W programie święta plonów, oprócz tradycyjnych dożynkowych akcentów, są m.in.: wielobarwne kiermasze, liczne konkursy, wesołe miasteczko i wystawy sprzętu rolniczego, a także koncerty muzyczne i występy gwiazd.

Plakat


Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009