Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Operacje partnerów KSOW wybrane!

30.04.2018

36 operacji partnerów KSOW zostało wybranych do realizacji w 2018 roku. Już od maja ruszą szkolenia, seminaria, imprezy promocyjno – targowe i wyjazdy studyjne finansowane z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

23 kwietnia Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął listę ocenionych operacji Partnerów KSOW w konkursie nr 2/2018 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2018 rok.

27 kwietnia Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW zatwierdziła Plan Operacyjny na lata 2018-2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 zarówno w zakresie projektów własnych Biura Regionalnego KSOW jak i projektów pochodzących z konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji. 17 maja br. zostaną podpisane stosowne umowy i przedsięwzięcia KSOW będą mogły być realizowane.

Wszystkich wniosków w naborze o wybór operacji do realizacji w 2018 roku w ramach Planu Operacyjnego 2018-2019 KSOW 2014-2020 wpłynęło 50 szt. na łączną kwotę 1.372.946,01 zł, w tym:

1 wniosek przekazano do jednostki centralnej zgodnie z obszarem realizacji operacji i grupą docelową.

49 – wniosków wymagało korekt/uzupełnień i wnioskodawcy zostali wezwani do tych korekt/uzupełnień.

5 – wniosków nie spełniło warunków wyboru operacji (zawierały koszty niekwalifikowalne w ramach PT PROW 2014-2020 i nie podlegały dalszej ocenie).

2 – wnioski nie zostały uzupełnione lub zostały uzupełnione po terminie w związku, z czym pozostały bez rozpatrzenia.

6 – wniosków oceniono negatywnie na etapie oceny formalnej (wnioski wypełnione niezgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, niekwalifikowalne elementy budżetu, niezgodność z celami PROW i/lub KSOW).

36 – wniosków dopuszczono do oceny merytorycznej oraz ostatecznie wybrano do realizacji w 2018 roku w limitach finansowych poszczególnych działań określonych w ogłoszeniu o konkursie na łączną kwotę 832.490,06 zł.

Do pobrania:

Lista rankingowa

Słowa kluczowe : PO 2018-2019lista rankingowa


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009