Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

W Brukseli trwa walka o wsparcie dla Mazowsza

05.07.2018

Marszałek Adam Struzik walczy w Komitecie Regionów o zamianę dyskryminujących Mazowsze, opublikowanych przez Komisję Europejską propozycji Wieloletnich Ram Finansowych.

Niesprawiedliwy podział

W zaproponowanym podziale wykorzystano dane gospodarcze za lata 2014–2016, nie uwzględniając obowiązującego od 1 stycznia 2018 r.  nowego podziału statystycznego NUTS 2  dla Polski,  Litwy, Węgier, Irlandii  i Wielkiej Brytanii. Spowodowało to zaliczenie regionów z tych państw w całości do kategorii wyższej, niż wynika ze statystyk po zmianie granic NUTS 2.  Mazowsze w całości zostało zaliczone do regionów najbogatszych, podobnie podzielone regiony na Węgrzech i w Irlandii. Ponadto na Litwie zaliczono cały region do przejściowych.

 – W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską propozycji dotyczącej kształtu Wieloletnich Ram Finansowych oraz pakietu rozporządzeń dotyczących Polityki Spójności w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej należy zwrócić uwagę na niesprawiedliwe i dyskryminujące  ujęcie wsparcia dla Mazowsza i kilku innych regionów. Propozycja nowych Wieloletnich Ram Finansowych jest nieco rozczarowująca, zwłaszcza w zakresie Polityki Spójności z uwagi, na jak mogłoby się wydawać, oczekiwany  pro-solidarnościowy charakter, jaki powinna mieć ta polityka – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Na Mazowsza, które liczy ponad 5 mln mieszkańców od 1 stycznia br.  są dwa regiony statystyczne NUTS 2 – Mazowiecki regionalny oraz Warszawski stołeczny, czyli Warszawa i 9 otaczających powiatów. Dysproporcja rozwojowa pomiędzy obiema częściami województwa jest największą w kraju i należy do jednej z największych w Europie. Wartość PKB na 1 mieszkańca w regionie Warszawskim stołecznym w roku 2015 stanowiła 148 proc. średniej unijnej, a w Mazowieckim regionalnym niespełna 60 proc.

Polityka spójności bez solidarności?

Pominięcie tych zróżnicowań w Wieloletnich Ramach Finansowych, uniemożliwia realizację celu Unii Europejskiej jakim jest wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Pozbawi to regiony słabiej rozwinięte, ale niewłaściwie zaliczone do wysoko rozwiniętych, wsparcia w obszarach, które faktycznie wymagają zmian. Ich potencjał nie pozwoli spełnić wymogów oczekiwanych od obszarów bardziej rozwiniętych tj. bardzo wysoki wkład własny – 60 proc. wartości inwestycji, czy też koncentracji na najbardziej ambitnych i trudnych do realizacji celach tematycznych  (cel 1 Bardziej inteligentna Europa i cel 2 Ekologiczna, niskoemisyjna Europa).

W związku z tym, by realizować cele polityki spójności, niezbędne jest przeliczenie dla wszystkich regionów, danych referencyjnych z okresu 2014–2016 z uwzględnieniem aktualnych  podziałów statystycznych na poziomie NUTS 2, lub wprowadzenie derogacji dla tych regionów, które przedłożą dane umożliwiające to przeliczenie.

Źródło: www.mazovia.pl

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009