Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nowoczesne technologie w uprawie zbóż - szkolenie

13.09.2018

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  Oddział Płock przystąpił do realizacji projektu: ”Nowoczesne technologie w uprawie zbóż”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu odbędzie się szkolenie dla 50 uczestników. Spotykamy się 18 września br. w sali wykładowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Płock, ul. Zglenickiego 42D.

Celem operacji wynikającym z priorytetów PROW na lata 2014- 2020 w zakresie odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz tworzenie sieci kontaktów i wymiana wiedzy fachowej poprzez transfer wiedzy i upowszechnianie innowacyjnych praktyk w zakresie technologii uprawy zbóż oraz ich promowanie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców terenów wiejskich województwa mazowieckiego, w szczególności rolników, w tym prowadzących gospodarstwo rolne, doradców rolniczych i przedstawicieli izb rolniczych.

Osoby zainteresowane szkoleniem, proszone są o zgłoszenie się do doradcy rolniczego MODR, dyżurującego w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub do osoby bezpośrednio realizującej projekt:

Anna Gajewska

MODR Oddział Płock

ul.Zglenickiego 42 D, tel.: 24/268-60-90,

email: anna.gajewska@modr.mazowsze.pl


                               


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009