Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej na Północnym Mazowszu

26.10.2018

Po raz 26. Oddział Poświętne w Płońsku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przeprowadził 22 października 2018 roku Olimpiadę Wiedzy Rolniczej. Najpierw młodzi rolnicy napisali test, potem 5 najlepszych odpowiadało na pytania otwarte.

Wyłoniono piątkę laureatów, którzy otrzymali nagrody finansowe:

  • I miejsce Łukasz Witkowski – 1200 zł
  • II miejsce Szymon Biernat – 1100 zł
  • III miejsce Marcin Chmielewski – 1000 zł
  • IV miejsce Adam Zajączkowski – 900 zł
  • V miejsce Mariusz Pawlak – 800 zł.

Wymieniona piątka laureatów otrzymała również nagrody rzeczowe od KRUS PT w Ciechanowie. Kolejna piątka młodych rolników, która uzyskała dobre wyniki z testu to: Agata Ożdzińska, Grzegorz Bieńkowski, Katarzyna Kałuża, Łukasz Miłoszewski, Włodzimierz Podgórski. Za miejsca te od VI do X otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez: Gminę Naruszewo, LUVENĘ z siedzibą w Luboniu, firmę Schaumann, LGD Zielone Mosty Narwi. Organizator oprócz drobnych upominków dla wszystkich ufundował także dla dziesiątki najlepszych uczestników olimpiady roczną prenumeratę „Wsi Mazowieckiej”.

Udział w olimpiadzie zadeklarowały 52 osoby, uczestniczyło 40, w tym 7 kobiet. Najwięcej zgłoszeń było z powiatu płońskiego, mławskiego i żuromińskiego.

Zachętą dla młodych ludzi do podejmowania inicjatyw rozwiązujących problemy w gospodarstwach rolnych oraz zmieniających wizerunek wsi były wykłady odnoszące się do praktyki. Magdalena Kowalewska - MODR w Warszawie - zaprezentowała przykłady tworzenia sieci na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, Krzysztof Kowalski - prowadzący Gospodarstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Kowalski” pokazał działania zrealizowane w jego gospodarstwie w ramach PROW. Natomiast Albert Jaworski mówił jak w praktyce społeczność lokalna tworzy strategie rozwoju lokalnego realizowane w ramach PROW działanie 19. w oparciu o potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy obszaru. Dobór tematów miał zachęcić młodzież do większej aktywności w życiu wsi i do zmian w gospodarstwach. Zakres tematyczny pytań skierowanych do uczestników obejmował zagadnienia preferowane przez Krajową Siec Obszarów Wiejskich.

Wyniki testu wykazały, że poziom uczestników był bardzo wyrównany. Najlepsi odpowiedzieli na 85% pytań testowych. Różnice w ocenach były dosłownie jednopunktowe. Swój sukces z ubiegłego roku powtórzył pan Marcin Chmielewski z gm. Wiśniewo zajmując ponownie trzecie miejsce. Zwycięzca Olimpiady Łukasz Witkowski z gminy Czerwińsk nad Wisłą ma na swym koncie równie dobry wynik uzyskany w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przeprowadzonej w Olsztynie w kwietniu br.

Uczestnicy Olimpiady wzięli również udział w przeprowadzonym przez MODR O/Poświętne w Płońsku badaniu ewaluacyjnym. W ocenie badanych poziom pytań testowych był raczej wysoki - 70%, a dla 30% zdecydowanie wysoki. W olimpiadzie uczestniczyła młodzież znająca pracę w rolnictwie, bowiem 65% wskazało, że pomaga w gospodarstwie rolnym rodziców od dzieciństwa, a 30% pracuje powyżej pięciu lat. Zdecydowana większość legitymowała się wykształceniem średnim – 82,5% (jest to wzrost do roku ubiegłego o 20%), natomiast wykształcenie wyższe miało 17,5%. Wykształcenie rolnicze posiadało 75 % odpowiadających. Fachową wiedzę młodzi ludzie uzupełniają korzystając z internetu, prasy rolniczej, zajęć w szkole, szkoleń organizowanych przez MODR.

XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej była nowym doświadczeniem dla 50% respondentów. Jest to wzrost o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Młodzi ludzie wypowiedzieli się z aprobatą o potrzebie organizowania jej. Aż 72,5 % uczestników uważa, że nie trzeba nic zmieniać w jej organizacji i podkreśla, że powinna odbywać się co roku. Ich zdaniem jest to: „świetny sposób na sprawdzenie i pogłębienie wiedzy”, „dostarcza ciekawych informacji”, zachęca by „zmierzyć się z innymi i doskonalić swoją wiedzę”.

Postrzeganie profesji rolnika zdaniem naszej młodzieży jest rożne, ale 55 % sądzi, że zawód rolnika cieszy się prestiżem wśród społeczeństwa. Jednak 35 % młodych ludzi sądzi, że raczej nie ma uznania społecznego.

Dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku MODR Jarosław Grabowski gratuluje laureatom i dziękuje za uczestniczenie w olimpiadzie. Podziękowania przekazuje także doradcom Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego za pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji uczestników olimpiady, 55% ankietowanych wskazało, że o możliwości udziału w tym projekcie dowiedziało się od naszych pracowników. Szczególne wyrazy podziękowania MODR kieruje do fundatorów nagród – wyróżnień, które młodzieży sprawiły satysfakcję i były namacalnym dowodem uznania ich wiedzy. Podziękowania za wsparcie w realizacji projektu przekazuje Partnerom operacji, którymi byli Gmina Naruszewo, Miasto Raciąż oraz Zielone Mosty Narwi.

Możliwość uhonorowania najlepszych nagrodami finansowymi to efekt Umowy nr 39/UWMW/05/2018/RW-D-III zawartej przez MODR z Zarządem Województwa Mazowieckiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. MODR O/Poświętne w Płońsku ubiegał się o wsparcie w Konkursie KSOW nr 2 w ramach Działania 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

sala z uczestnikami olimpiady

sala z nagrodzonymi uczestnikami olimpiady

sala z nagrodzonymi uczestnikami olimpiady

Tekst: Małgorzata Najechalska

Zdjęcia: Bożena Chądzyńska


                


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009