Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Gospodarstwo opiekuńcze - dla seniorów opieka, dla rolników nowe możliwości

29.10.2018

12 i 28 września 2018 roku w Radomiu odbyły się dwie konferencje poświęcone funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych, których organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Radom. Konferencje zrealizowano w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Projekt skierowany był do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej oraz osób zamierzających w ramach prowadzonej już działalności agroturystycznej otworzyć się na nowe możliwości jakimi są Dzienne Domy Pobytu Seniora. W skład grupy docelowej wchodzili także mieszkańcy województwa mazowieckiego oraz doradcy terenowi z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Oddziału Radom, którzy w późniejszej fazie będą mogli służyć doradztwem w ramach tematyki związanej z projektem.

Gospodarstwo opiekuńcze, jest formą wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej realizowaną w ramach gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą. Powstawanie gospodarstw opiekuńczych, będzie sprzyjać podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich. Przyczynią się one do rozwiązania problemu nierówności w dostępie do usług społecznych, które szczególnie dotykają mieszkańców mniejszych miejscowości. Będzie to miało znaczenie nie tylko dla osób wymagających bezpośredniego wsparcia, ale także dla opiekunów osób niesamodzielnych, którzy nierzadko muszą rezygnować z tego powodu z kariery zawodowej. Obiecujący kierunek dodatkowej działalności pozarolniczej wymaga na chwilę obecną kompleksowych działań dobrej współpracy między różnymi resortami i sektorami administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia, spraw społecznych i rolnictwa.

Fachową wiedzę z zakresu gospodarstw opiekuńczych zaprezentowali wykładowcy praktycy i znawcy problematyki.

Podczas wykładów przeprowadzonych przez Danutę Arcipowską i Elżbietę Kmitę – Dziasek, pozyskaliśmy wiedzę dotyczącą prawodawstwa w dziedzinach agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz sieciowania produktów turystyki wiejskiej i zagród edukacyjnych jako form konkurencyjności i innowacyjności na obszarach wiejskich.

Teresa Woźniak właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, przedstawiła zagadnienia dotyczące prac na rzecz wspólnego i indywidualnego sukcesu w turystyce wiejskiej na przykładzie własnego gospodarstwa.

Wiedzę z zakresu funkcjonowania dziennych domów opieki dla dorosłych, dotyczącą struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu zadań przekazał Andrzej Mularczyk, dyrektor DPS Dom Kombatanta.

W działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym wraz z rolnictwem społecznym ściśle powiązanym z wielofunkcyjnym charakterem rolnictwa wprowadziła nas Joanna Kowalska, kierownik DDP Senior-Wigor.

Na zakończenie konferencji, seniorzy Trzeciego Wieku przedstawili swoje prace – wyroby rękodzielnicze na stoiskach wystawienniczych oraz zaprezentowali swoje zdolności wokalno-taneczne.

Konferencje mające na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowane były ze środków UE w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

MODR Oddział Radom, jako organizator, pragnie podziękować wszystkim uczestnikom i wykładowcom za obecność na konferencji.

Tekst: Aneta Domińczak


                 

Słowa kluczowe : MODGgospodarstwa opiekuncze


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009