Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nabór KSOW 2019 w liczbach

25.02.2019

Nabór wniosków w konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018–2019 trwał od dnia 4 do 18 lutego 2019 r. Co prawda liczy się data stempla pocztowego, więc może jeszcze jakiś wniosek jest w drodze, ale już dziś możemy statystycznie podsumować tegoroczny nabór.

Łącznie złożyliście Państwo do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 45 wniosków o dofinansowanie lub sfinansowanie operacji – targów, wyjazdów studyjnych, szkoleń, imprez plenerowych, wydawnictw czy publikacji prasowych lub internetowych. Aplikujecie o ponad 1.900.000 zł przy założonym limicie dla województwa mazowieckiego 1.500.000 zł. Już dziś widać zatem niestety, że nie wszystkie propozycje otrzymają wsparcie.

Najwięcej wniosków, podobnie jak w roku ubiegłym, złożył w 2019 roku Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (11). Współpracować z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich chcą również Lokalne Grupy Działania (7), samorządy gminne (9) i powiatowe (2), a także np. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej czy Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Największym Państwa zainteresowaniem cieszą się niezmiennie tzw. działania dodatkowe: działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”; działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”; działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”; oraz działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. W tych działaniach złożono 28 wniosków mocno przekraczając limity finansowe przypisane do działań. Z kolei np. w obowiązkowym działaniu nr 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu” nie złożono ani jednego wniosku.

Zamykając nabór rozpoczęliśmy formalną i merytoryczną ocenę wniosków.

Słowa kluczowe : KSOW


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009