Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nowy Program Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego - ankietyzacja

05.08.2019

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej. Dane pokazują, że problemem tym dotknięte są nie tylko największe polskie miasta, ale również mniejsze miejscowości. Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza za rok 2018 na obszarze województwa mazowieckiego wystąpiły przekroczenia norm pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu, i dwutlenku azotu.

W konsekwencji wprowadzanych zmian prawnych obowiązującego prawodawstwa krajowego wystąpi konieczność przygotowania nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią będzie plan działań krótkoterminowych. W programie ochrony powietrza określony zostanie m.in. harmonogram działań naprawczych (krótko, średnio i długoterminowych), których realizacja przyczyni się do osiągnięcia standardów jakości powietrza, a także obowiązki i ograniczenia związane z realizacją programu.

Zgodnie z założeniami program będzie należało uchwalić do dnia 15 czerwca 2020 r.

Aby realizacja działań sprzyjających poprawie jakości powietrza przynosiła widoczne efekty potrzebna jest szeroka współpraca wielu różnych środowisk. Dlatego, aby umożliwić czynny udział w pracach związanych z przygotowaniem nowego programu ochrony powietrza i realny wpływ na jego zapisy, Samorząd Województwa Mazowieckiego już teraz przygotowuje się do prac nad sporządzeniem nowego programu.

Podstawę określenia programu stanowić powinny m.in. informacje dotyczące źródeł emisji, możliwości redukcji emisji oraz strategii, inwestycji i działań związanych z ochroną powietrza. Uzyskane dane pomogą w opracowaniu programu, a tym samym harmonogramu działań naprawczych.

Mając na uwadze doświadczenie Lokalnych Grup Działania (LGD) w podejmowanych inicjatywach, Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował ankiety dotyczące ochrony powietrza, skierowane do LGD, dostępne do pobrania poniżej.

Wypełnione ankiety należy przesyłać, w możliwie najkrótszym terminie, w wersji edytowalnej na adres powietrze@mazovia.pl oraz w wersji papierowej, zawierającej podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania grupy, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Emisji i Ochrony Powietrza
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

Osoby do kontaktu:

  • Kamila Zawadzka, tel. 22 35 63 855
  • Ewelina Miłosz, tel. 22 59 79 082
  • Marta Bonarowska, tel. 22 59 79 476

Jednocześnie informujemy, że na stronie www.powietrze.mazovia.pl na bieżąco zamieszczane są komunikaty i informacje dotyczące prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie działań w zakresie ochrony powietrza.

Do pobrania:

Ankieta dla lokalnych grup działania dotycząca ochrony powietrza


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009