Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

XIII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich za nami

24.09.2019

Ponad 200 wójtów, starostów, przedstawicieli LGD z całego Mazowsza spotkało się 23 września br. w Zegrzu Południowym.

Okazją był coroczny Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Samorządowcy spotkali się tradycyjnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, by podsumować ostatni rok działalności, ale także podzielić się planami na najbliższą przyszłość i poznać najnowsze trendy i wyzwania dotyczące rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

- Przez ostatnie 15 lat Polski i Mazowsza w Unii Europejskiej dokonał się prawdziwy skok cywilizacyjny, nasz region należy do najszybciej rozwijających się w Polsce, a naszym wspólnym zadaniem jest, by był to rozwój zrównoważony, oparty na sprawiedliwej redystrybucji dochodów bogatego Centrum na rzecz biedniejszych subregionów – mówił na otwarciu Kongresu Marszałek Adam Struzik - Nie dajmy się oszukać, że oddzielenie Warszawy od Mazowsza komukolwiek w czymkolwiek pomoże. To pomysł szkodliwy, a my musimy bronić całości i integralności Mazowsza jak niepodległości.

W części naukowej Kongresu dr inż. Leonard Milewski z Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej przedstawił uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi, a dr Andrzej Hałasiewicz (RURBAN Wieś-Miasto-Region) założenia smart villages – inteligentnych wsi – nowej szansy dla obszarów wiejskich. Zgromadzeni samorządowcy z uwagą wysłuchali specjalistycznych prelekcji, wiele z pokazywanych pomysłów i rozwiązań może być z powodzeniem realizowane na mazowieckich wsiach i w mazowieckich miasteczkach. Na koniec tego bloku dr hab. Barbara Chmielewska, prof. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego opowiedziała o sposobach włączenia społecznego seniorów na obszarach wiejskich, a Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Płockiego Jolanta Kęsicka o przeszłości i przyszłości Kół Gospodyń Wiejskich.

Sesję popołudniową zaplanowano już jako roboczą, z udziałem specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. I tak Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji Pozwoleń Zintegrowanych Marcin Podgórski przedstawił nowe obowiązki administracji samorządowej w zakresie ochrony powietrza, a kierownicy wydziałów pracujących nad PROW 2014-2020, Leader i KSOW zaprezentowali aktualne wiadomości z zakresu wdrażaniach tych programów.

Kongres zorganizowano już po raz trzynasty, towarzyszyła mu piękna paprykowa wystawa przygotowana przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, a uczestnicy Kongresu zgodnie podkreślali, że dla nich równie istotna jak część merytoryczna prezentowana na sali plenarnej, jest możliwość kuluarowych spotkań, wymiany poglądów i omówienia dobrych praktyk z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i koleżankami czy kolegami z całego Mazowsza.

Prezentacje kongresowe do pobrania:

 

 

 


                      infografika logotypy


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009