Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Inteligentne wioski – właściwe podejście

22.11.2019

Prace tematyczne Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w dziedzinie inteligentnych wiosek nadal generują nowe i wnikliwe perspektywy do stosowania przez państwa członkowskie w ich własnych inicjatywach krajowych i regionalnych.

Dotychczasowe lekcje wyniesione z prawdziwych projektów skonsolidowano i zaprezentowano w nowej serii dokumentów instruktażowych ENRD. Prace te mają przyczyniać się do inspirowania i wspierania myślenia kategoriami inteligentnych wiosek w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

W serii ukazały się cztery opracowania. Łącznie dokumenty dostarczają bardzo praktycznej wiedzy o tym, jak wspierać inteligentne wioski – nie tylko w okresie objętym obecnym programem (2014-2020), lecz także w przyszłości, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po roku 2020.

  • Jak wspierać strategie inteligentnych wiosek, które skutecznie wspomagają społeczności wiejskie?

Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do decydentów krajowych i regionalnych oraz do podmiotów zajmujących się wdrażaniem, a jego celem jest wspieranie tworzenia polityki wiejskiej i regionalnej, która umożliwia społecznościom wiejskim reagowanie na wyzwania, z którymi muszą się mierzyć.

  • Jak wykorzystać podejście LEADER/RLKS do wspierania inteligentnych wiosek?

Opracowanie zawiera ocenę aktualnych barier w implementacji LEADER/Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) zidentyfikowanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD) oraz zalecenia dotyczące tego, jak mogą one pokonać te przeszkody, by w pełni wykorzystać potencjał inteligentnych wiosek na poziomie lokalnym.

  • Wykorzystanie współpracy niezwiązanej z podejściem LEADER/RLKS do wspierania inteligentnych wiosek

Autorzy przyglądają się potencjalnej roli wsparcia inteligentnych wiosek spoza LEADER/RLKS. Wytyczne i doświadczenia z poprzednich okresów obowiązywania programów oceniono w kontekście proponowanego przez Komisję Europejską Rozporządzenia dotyczącego „Strategicznych planów WPR” na lata 2021-2027.

  • Jak zagwarantować korzystny wpływ strategii cyfrowych na społeczności wiejskie?

Opracowanie to ukazuje, jak potężną siłą napędową zmian może być cyfryzacja, o ile będzie dostosowywana do kontekstu wiejskiego i wdrażana z udziałem społeczności wiejskich.

W opracowaniach zwraca się uwagę na możliwe działania zmierzające do ustanowienia i wdrożenia rzeczywistych strategii inteligentnych wiosek. Autorzy uznają, że metoda LEADER może być pionierska wobec projektu inteligentnych wiosek. Podkreślono rolę współpracy jako czynnika decydującego o sukcesie polityk i strategii sprzyjających koncepcjom inteligentnych wiosek. Zwraca się także uwagę na szeroki wybór źródeł finansowania oraz usług doradczych dostępnych dla europejskich obszarów wiejskich.

Grupa Tematyczna (GT) ENRD ds. inteligentnych wiosek nadal tworzy cenne nowe informacje. Siódme spotkanie GT w marcu 2019 r. było poświęcone projektowaniu skutecznych pakietów wsparcia dla inteligentnych wiosek w przyszłych strategicznych planach Wspólnej Polityki Rolnej oraz tworzeniu synergii z innymi funduszami i politykami. Ósme spotkanie odbyło się w czerwcu we Francji i było poświęcone podejściom do rozwijania lokalnych ekosystemów cyfrowych.

DODATKOWE INFORMACJE

Cztery opracowania dot. inteligentnych wiosek

https://enrd.ec.europa.eu/publications_pl
https://enrd.ec.europa.eu/publications/search

Grupa Tematyczna dot. inteligentnych wiosek

https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-andcompetitive-rural-areas/smart-villages_pl

Na Portalu Inteligentnych Wiosek znajdują się odnośniki do wielu inspirujących inicjatyw i sieci z obszaru całej Europy, które szukają nowych metod ożywiania obszarów wiejskich poprzez innowacje społeczne i cyfrowe.

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_pl

 

źródło: Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009