Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Mazowieckie Dobre Praktyki i Tradycje Kulinarne

13.12.2019

Mazowieckie Dobre Praktyki i Tradycje Kulinarne to działania szkoleniowe jakie w 2019 roku prowadził Departament Rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Szkolenia finansowane były ze środków Departamentu, oraz ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem działania było przeprowadzenie akcji szkoleniowo-edukacyjnej i upowszechnieniowej przybliżającej społeczności Mazowsza wiedzę z zakresu produktu lokalnego i tradycyjnego, zagrodowej produkcji wyrobów w oparciu o surowce uzyskiwane we własnych gospodarstwach, dobrych praktyk pszczelarskich, mleczarskich, zielarskich, łańcuchów dystrybucji żywności, w tym żywności regionalnej i tradycyjnej.

Łącznie przeprowadzono 28 szkoleń w których uczestniczyło prawie 1800 osób. Beneficjentami działań byli mieszkańcy obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, w tym rolnicy, rolnicy ekologiczni, rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną, przedsiębiorcy, koła gospodyń wiejskich, uczniowie szkół, pracownicy administracji publicznej, doradztwa rolniczego i inni zainteresowani tematem. Szkolenia z założenia były prowadzone we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania, które dobierały tematy spotkań, terminy, partnerów działania oraz zajmowały się organizacją wydarzenia w terenie poprzez zapewnienie miejsca i poinformowanie zainteresowanych o możliwości uczestnictwa.

Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia dotyczące produktu lokalnego i tradycyjnego – 10 szkoleń, pszczelarstwa – 8 szkoleń, mleczarstwa – 4 szkolenia, zielarstwa – 3 szkolenia. Najwięcej uczestników (ponad 200 osób) zgromadziło szkolenie dla pszczelarzy, które odbyło się w Tłuszczu, w dniu 9 listopada br.

Uczestnicy szkoleń przejawiali duże zainteresowanie udziałem w tego rodzaju zajęciach, szczególnie w zajęciach o charakterze warsztatowym. Postulowali o rozszerzenie oferty szkoleniowej na inne dziedziny przetwórstwa zagrodowego typu przetwórstwo produktów mięsnych, ryb, ptactwa gospodarczego, przetwórstwo owoców i warzyw, w tym produkcja kiszonek. Szkolenia oraz rozmowy z uczestnikami wykazały, że oprócz przekazywania wiedzy o owadach zapylających, pszczołach, ich roli w środowisku, produktach pszczelich, konieczne jest potraktowanie prowadzących pasieki pszczele jako osobną grupę odbiorców i zorganizowanie dla nich specjalistycznych szkoleń, z udziałem uznanych autorytetów z dziedziny pszczelarstwa.

sala z uczestnikami warsztatów

sala z uczestnikami szkolenia

sala z uczestnikami szkolenia

Autor: Krzysztof Zaniewski (RW) 


                 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009