Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nabór operacji partnerskich KSOW zakończony!

03.07.2020

30 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął listę ocenionych operacji Partnerów KSOW w konkursie nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.

Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadziło, zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 4/2020, w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. nabór wniosków o wybór operacji do realizacji w Planie Operacyjnym na lata 2020-2021 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 na 2020 rok.

Wpłynęło do nas 52 wnioski o dofinansowanie operacji partnerskich na łączną kwotę 3.228.519,09 zł. Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 znacznie wydłużyła proces oceny i uzupełniania tych wniosków. Partnerzy nie tylko mieli problem z dobrym ich skorygowaniem, ale wręcz w niektórych przypadkach np. imprez plenerowych czy wyjazdów studyjnych, sami rezygnowali z tej aktywności w tym roku.

Ostatecznie ocena wniosków przyniosła następujące efekty:

 • 23 wnioski odrzucone –  na łączną sumę 1.217.867,20 zł;
 • 3 rezygnacje partnerów KSOW z realizacji operacji – 211.676,50 zł;
 • 1 wniosek w trakcie oceny, bowiem Partner nie odebrał wezwań do uzupełnień, a sytuacja COVID-19 daje mu możliwość dalszej ewentualnej oceny po uzupełnieniach i korektach – 782.000,00 zł;
 • 25 wnioski oceniono pozytywnie – 920.079,37 zł.

Limit środków, w podziale na działania Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu dla województwa mazowieckiego wyniósł 1.200.000,00 zł, został podzielony na działania Planu Działania, w zakresie których Partnerzy KSOW mogli składać wnioski:

 • Działanie 3 – Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu – limit 200.000,00 zł – nie złożono wniosków w tym działaniu;
 • Działanie 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej – limit 250.000,00 zł (łączna wartość projektów po weryfikacji – 66.662,00 zł);
 • Działanie 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju – limit 200.00,00 zł (łączna wartość projektów po weryfikacji – 305.343,48 zł);
 • Działanie 9 – Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji – limit 250.000,00 zł (łączna wartość projektów po weryfikacji – 93.416,27 zł);
 • Działanie 10 – Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą – limit 100.000,00 zł (łączna wartość projektów po weryfikacji – 76.631,40 zł);
 • Działanie 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie – limit 100.000,00 zł (łączna wartość projektów po weryfikacji – 140.452,56 zł);
 • Działanie 12 – Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich – brak limitu środków zł;
 • Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – limit 100.000,00 zł (łączna wartość projektów po weryfikacji – 237.573,66 zł).

Wytyczne Instytucji Zarządzającej – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dały możliwość dowolnego przesuwania środków pomiędzy działaniami, zatem wszyscy Partnerzy, których 25 operacji oceniono pozytywnie w toku tegorocznego naboru, mogą liczyć na wsparcie swoich projektów. Wysokość tego wsparcia to 920.079,37 zł.

Do pobrania:

Lista ocenionych operacji Partnerów KSOW w konkursie nr 4/2020


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009