Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs na najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu

27.04.2012

Organizatorem konkursu „Najaktywniejsze sołectwo" jest Wojewoda Mazowiecki przy współudziale Województwa Mazowieckiego, Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie i Gazety Sołeckiej. Zwycięzcy otrzymają nagrody i wyróżnienia. Termin składania ofert mija 15 czerwca 2012 r.

Celem konkursu jest promocja najlepszych przykładów dobrych praktyk zrealizowanych projektów i uhonorowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej, najlepszych, czyli tych, którzy swoją aktywnością i realizacją oddolnych inicjatyw sołeckich doprowadzają do rozwoju małych społeczności wiejskich.

Sołectwo może zostać zgłoszone przez: 15 mieszkańców, radę sołecką, przewodniczącego rady gminy lub powiatu, wójta, starostę, organizację pozarządową.

Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją można składać osobiście lub listownie w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na: www.mazowieckie.pl, www.mazovia.pl, www.mazowieckie.ksow.pl, www.mazowieckileader.eu, www.modr.mazowsze.pl, www.gazetasolecka.pl oraz pod banerem „Współpraca z samorządami”.


Przy ocenie zgłoszeń komisja konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

  • wpływem projektu na integrację społeczną,
  • zasięgiem projektu,
  • materialnymi rezultatami działalności,
  • długofalowymi oddziaływaniami projektu,
  • finansowaniem projektu,
  • istnieniem funduszu sołeckiego,
  • innowacyjnością przedsięwzięcia
  • oraz dalszymi planami związanymi z działalnością sołectwa.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2012 r. Projekty oceni powołana przez wojewodę komisja, w skład której organizatorzy wytypowali po dwóch przedstawicieli.

W pierwszej edycji konkursu zwyciężyły sołectwa: Równe (gmina Strachówka, powiat wołomiński) i Borzęcin Duży (gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni). Wyróżniono 10 innowacyjnych projektów, które integrują społeczność lokalną. Łączna wartość nagród wyniosła 22 tys. zł.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod numerami telefonów: 22 695 62 16 i 22 695 69 80 lub mailem: ngo@mazowieckie.pl

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009