Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Przyjazna Wieś 2012 - wyniki konkursu

11.10.2012

Mocno zaskakującym werdyktem zakończyło się dzisiejsze posiedzenie Komisji Konkursowej tegorocznej edycji „Przyjaznej Wsi” – konkursu na najlepszy projekt infrastrukturalny współfinansowany ze źródeł europejskich. Podobnie bowiem jak w roku ubiegłym tytuł „Przyjaznej Wsi” w województwie mazowieckim zdobyły Gminy BorowieKałuszyn.

Gmina Borowie w tym roku do konkursu w kategorii infrastruktury technicznej zgłosiła projekt „Poprawa  jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup sprzętu i wyposażenia”, który w ocenie jurorów zgromadził średnią 80 punktów.

Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Gmina Staroźreby - „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami” – 64,6 pkt, a trzecie miejsce zdobyła Gmina Pokrzywnica z projektem „Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko dla dzieci i młodzieży wraz z adaptacją budynku na świetlicę wiejską” – 64,4 pkt.

W kategorii infrastruktury społecznej wyróżniono dwie gminy - zwycięską Gminę Kałuszyn - „Rozbudowa biblioteki i zagospodarowanie terenu przy domu kultury w Kałuszynie oraz jego wyposażenie” – 80,8 pkt oraz zdobywcę drugiego miejsca Gminę Głowaczów za projekt „Rozbudowa z przebudową urządzeń sportowo – rekreacyjnych przy zespole szkół ogólnokształcących w Brzózie” – 72,6 pkt. Trzeciej nagrody w tej kategorii nie przyznano.

Wszystkim zgłoszonym dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom nagród serdecznie gratulujemy zdobycia tytułów „Przyjaznej Wsi”.

Laureaci pierwszych miejsc zostaną zgłoszeni do szczebla centralnego, a uroczyste zakończenie etapu regionalnego wraz z wręczeniem cennych nagród rzeczowych zaplanowano podczas VI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zegrzu (25-26 października br.)

Gmina Kałuszyn „Rozbudowa biblioteki i zagospodarowanie terenu przy domu kultury w Kałuszynie oraz jego wyposażenie”:

Gmina Borowie "Poprawa  jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup sprzętu i wyposażenia”:

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009