Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs na najlepszą pracę magisterską w województwie mazowieckim - rozstrzygnięty

10.12.2012

W dniu 10 grudnia 2012 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w województwie mazowieckim.

Komisja stwierdziła, że do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło osiem prac, z czego jednej postanowiono nie oceniać ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.

Na podstawie Regulaminu konkursu Komisja dokonała oceny prac wypełniając indywidualne karty ocen i obliczając średnią arytmetyczną.

Po niniejszym Komisja przyznała następujące miejsca i nagrody w konkursie:

I NAGRODA

„Odmiany gospodarki lokalnej na przykładzie gmin Karczew i Sieciechów Województwa Mazowieckiego” Kinga Balcerek i Daniel Wąsik

II NAGRODA

„Zagospodarowanie obszarów podworskich w powiecie ciechanowskim” Dorota Dzierżanowska

III NAGRODA

„Badania zachowań prozdrowotnych wśród uczniów wybranych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu ostrołęckiego” Anna Samsel

„Program Leader jako narzędzie realizacji celów ekologicznych na przykładzie województwa mazowieckiego” Sandra Kreczko

Komisja postanowiła również jednogłośnie przyznać pozaregulaminowe wyróżnienie dla nie ocenianej w trybie indywidualnym pracy „System dopłat jako kompensacja ekonomiczna zadrzewień śródpolnych” dla Pani Marty Trzcianowskiej podkreślając jej nowatorstwo, oryginalność i możliwość zastosowania także w województwie mazowieckim.

SR KSOW


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009