Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wyniki konkursu "Przyjazna Wieś"

31.10.2013

W ramach konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, w województwie mazowieckim zgłoszonych zostało 9 projektów spełniających wymagania formalne (w tym 6 z zakresu infrastruktury technicznej i 3 w zakresie infrastruktury społecznej).

Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 31 października 2013 roku,
w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego Komisja po szczegółowym zapoznaniu się ze zgłoszonymi do konkursu projektami dokonała oceny ww. projektów na podstawie kryteriów opracowanych przez organizatora konkursu. Oceny dokonali członkowie komisji wypełniając karty oceny projektów. Po zsumowaniu punktacji zawartej w kartach oceny projektów i obliczeniu średniej arytmetycznej Komisja postanowiła przyznać:

 • w kategorii infrastruktura techniczna:
  I miejsce – Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej - Powiat przasnyski – 87,00 pkt.
  II miejsce – Dać szansę wszystkim-informatyzacja drogą do sukcesu - Gmina Stoczek – 65,75 pkt.
  III miejsce – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – park i plac Kilińskiego w Kałuszynie - Gmina Kałuszyn – 64,00 pkt.
 • w kategorii infrastruktura społeczna:
  I miejsce – Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu - Gmina Mrozy – 73,75 pkt.
  II miejsce – Kształtowanie przestrzeni publicznej wsi Gozdowo, poprzez zagospodarowanie stawu i kablowe oświetlenie uliczne przy ul. K.Gozdawy oraz przebudowę i rozbudowę sceny koncertowej w parku zabytkowym - Gmina Gozdowo – 64,50 pkt.
  III miejsce – Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybienku Nowym - Gmina Wyszków – 51,25 pkt.

Wszystkim zgłoszonym dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom nagród serdecznie gratulujemy zdobycia tytułów „Przyjaznej Wsi”.

Laureaci pierwszych miejsc zostaną zgłoszeni do szczebla centralnego, a uroczyste zakończenie etapu regionalnego wraz z wręczeniem nagród zaplanowano podczas VII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Falentach (6-7 listopada br.).


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009