Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Powiat przasnyski wygrywa w konkursie Przyjazna wieś!

16.12.2013

13 grudnia 2013 r. ogłoszono wyniki V edycji konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

W kategorii Infrastruktura techniczna na etapie krajowym zwyciężyli:

I miejsce – Powiat Przasnyski „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”, woj. mazowieckie.

II miejsce – Gmina Płaska „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie gminy Płaska”, woj. podlaskie.

III miejsce – Gmina Janów Podlaski „Rozbudowa i przebudowa gminnego targowiska w Janowie Podlaskim”, woj. lubelskie.

W kategorii Infrastruktura społeczna na etapie krajowym zwyciężyli:

I miejsce – Gmina Borek Wielkopolski „Moja miejscowość na portalu internetowym - Internetowe Kroniki Wsi (przygotowanie systemu informatycznego i szkolenie dla mieszkańców terenów wiejskich)”, woj. wielkopolskie.

II miejsce – Gmina Rudniki „Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach wraz z jego częściową adaptacją na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej”, woj. opolskie.

III miejsce – Gmina Bełżyce „Szkoła na miarę XXI wieku - kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie gm. Bełżyce”, woj. lubelskie.

Powiatowi przasnyskiemu gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej!!!

galeria zdjęć z finału krajowego 

Przedmiotem inwestycji było kompleksowe przygotowanie terenu byłego lotniska wojskowego w Sierakowie (Gmina Przasnysz) do pełnienia funkcji Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Projekt obejmował udostępnienie terenów inwestycyjnych (306 ha) przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym oraz pomoc w przygotowaniu inwestycji. W aspekcie technicznym i funkcjonalno-użytkowym przedsięwzięcie obejmowało kompleksowe uzbrojenie terenu: wybudowanie wodociągu komunalnego i kolektora sanitarnego od oczyszczalni ścieków w Przasnyszu do terenów inwestycyjnych PSG, a także sieci energetycznych, teleinformatycznych oraz drogi wewnętrznej z dojazdem do drogi głównej. W ramach projektu wykonano w szczególności:
a) budowę drogi wewnętrznej klasy L o dł. 7.277,92 m wraz z infrastrukturą uzupełniającą:
- chodnikami o łącznej powierzchni 5.908 m2;
- ścieżką rowerową o łącznej powierzchni 5.561 m2;
- zatokami autobusowymi wraz z wiatami przystankowymi w ilości 10 szt.;
- rowy drogowe o dł. 11.515,84 m;
- przepusty o dł. 775 m;
b) budowę sieci wodociągowej w układzie pierścieniowym zasilanej z istniejącej sieci wodociągowej o dł. łącznej 7.511,5 m;
c) budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno - ciśnieniowej z pięcioma przepompowniami) włączonej do istniejącej kanalizacji ciśnieniowej, o dł. łącznej 7.326,5 m;
d) budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z urządzeniami podczyszczającymi o dł. łącznej 6.631,2 m;
e) zasilenie w energię terenu Strefy obejmujące:
1. Wykonanie przez PGE Dystrybucja w Warszawie, w ramach opłaty przyłączeniowej, która jest kosztem kwalifikowanym projektu:
- dostosowania istniejącej stacji 110/15 kV w Przasnyszu do zwiększonego obciążenia – zasilanie podstawowe 7.000 kW, zasilanie rezerwowe 7.000 kW;
- budowy dwóch linii kablowych 15 kV o łącznej dł. ok. 10.000 m, wyprowadzonych z istniejącej stacji 110/15 kV „Przasnysz” z pól liniowych nr 1 i nr 2 w kierunku terenu inwestycyjnego;
- budowy na terenie inwestycyjnym dwusekcyjnego RSM 15 kV;
2. Wykonanie przez Powiat Przasnyski:
- czterech linii zasilających o długości kabla 17.502,5 m;
- budowę kontenerowych stacji transformatorowych - 7 sztuk;
- punktu zdawczo-odbiorczego PZO - 1 sztuka,
- latarni oświetlenia ulicznego 198 szt.
- złączy kablowo-pomiarowych w ilości 12 szt. wraz z zasileniem kablem o dł. 96 m, f) wykonanie robót teletechnicznych obejmujących:
- kablową kanalizację teletechniczną o łącznej dł. 7160 m,
- kabel optotelekomunikacyjny o łącznej dł. 7580 m,
- studnie kablowe - 71 szt.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009