Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

NABÓR KSOW 2017 w statystyce

16.03.2017

Nabór tegorocznych przedsięwzięć do współfinansowania i współorganizacji przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich trwał decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 do 23 lutego (decydowała także data stempla pocztowego).

NABÓR KSOW 2017 w liczbach (stan na 16 marca br.)

2.207.748,26 – o taką sumę na swoje działania aplikowali w tym roku partnerzy KSOW w województwie mazowieckim. Widać gołym okiem, że niestety nie wszystkie zgłoszone operacje otrzymają wsparcie KSOW w 2017 roku.

1.120.000 – tyle wynosi bowiem w złotówkach tegoroczny limit środków KSOW dla województwa mazowieckiego na tzw. operacje partnerów. Sumę tę podzielono odgórnie na siedem działań przypisanych do wdrażania na poziomie regionalnym Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Działania te wraz z przypisanym limitem środków były precyzyjnie opisane i publicznie udostępnione w ogłoszeniu o naborze wniosków.

77 – wniosków zarejestrowano do dnia 16 marca br. Dominowała forma osobistego złożenia (47), choć oczywiście i forma wysyłki pocztowej była dopuszczona (28). Dwa wnioski przekazała nam Jednostka Centralna KSOW.

46 – podmiotów (partnerów KSOW w województwie mazowieckim) zdecydowało się w tym roku aplikować o środki KSOW. Większość z nich złożyło po jednym wniosku, kilka po dwa, jeden partner zdecydował się iść w stronę „hurtową” składając 25 mniejszych lub większych propozycji. Wśród aplikujących znalazły się zarówno lokalne grupy działania, samorządy gminne i powiatowe, samorządowe i rządowe jednostki organizacyjne, ośrodki doradztwa rolniczego czy izby rolnicze jak i prywatne podmioty gospodarcze.

25 – tyle wniosków zarejestrowano w działaniu 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie” co wraz z działaniem 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju” (dla którego złożono 22 wnioski) daje dwa najpopularniejsze działania wybrane w tym roku przez partnerów KSOW. W tych dwóch działaniach zapotrzebowanie na środki zdecydowanie przewyższa określony limit finansowy.

3 - Były także trzy działania, które nie przypadły Państwu do gustu i zdecydowaliście się aplikować o mniejsze wsparcie finansowe niż wynosi limit dla tych działań.

Zamykając nabór rozpoczęliśmy formalną i merytoryczną ocenę wniosków.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009