Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner
Aktualności PROW 2014-2020

UWAGA! Archiwum aktualności PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 dostępne jest na stronie www.prow.mazovia.pl (aktualności do dnia 14 maja 2017 r.)

W sprawie pytań do zamieszczanych informacji prosimy o kontakt z odpowiednim wydziałem merytorycznym:

  • dot. działań i konkursów w ramach PROW 2014-2020

Cienkowski Krzysztof, tel. 22 59 79 621
Rusak Alina, tel. 22 59 79 643
Żak Michał, tel. 22 59 79 167

  • dot. LEADER`a

Łukasik Piotr, tel. 22 59 79 326
Fitzet-Wołowicz Otylia, tel. 22 59 79 366
Sieniarski Szymon, tel. 22 59 79 719

 

Aktualności PROW 2014-2020 od dnia 15 maja 2017 r.:

 

2018-02-19 Błędy we wniosku o przyznanie pomocy w działaniu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

2018-01-19 Wzory dokumentów dla operacji w działaniu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

2018-01-17 Zatwierdzono listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

2017-11-29 Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa"

2017-10-20 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

2017-10-16 Nowe wzory dokumentów - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR

2017-09-20 Ogłoszenie o naborze wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

2017-09-15 Informacja o ogłoszeniu aktu "Odnowa wsi" PROW 2014-2020

2017-09-01 Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020

2017-08-29 Lista operacji dla projektów typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

2017-07-27 Wersja 3z Wniosku o płatność wraz z jego instrukcją w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych.

2017-07-24 Zmiana wzoru umowy o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

2017-07-20 Aktualizacja harmonogramu planowanych naborów wniosków PROW 2014-2020.

2017-07-13 Zmiana wzoru umowy - działanie 7.4. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

2017-07-07 Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.4 - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizację

2017-07-06 Informacja dla beneficjentów PROW 2014-2020 z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2017-07-03 Prośba o propozycje kryteriów wyboru operacji w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

2017-06-14 Zmiana Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2017-05-22 Zmiana wzoru umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

2017-05-17 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa"

2017-05-15 Zmiana wzoru umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

2017-05-11 Od dnia 15 maja 2017 r. wszystkie aktualności oraz bieżące informacje dotyczące PROW 2014-2020 będą umieszczane w aktualnościach na stronie www.mazowieckie.ksow.pl w zakładce PROW 2014-2020.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009