Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

PROW 2014-2020 – konsultacje społeczne

25.04.2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W resorcie opracowano Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokument został opublikowany na stronie MRiRW w zakładce: PROW 2014-2020.

Zapraszamy do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji na adres: konsultacjePROW@minrol.gov.pl  do 15 maja 2013r.

Dotychczas w ramach konsultacji założenia do PROW 2014-2020 zaprezentowane zostały 17 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu – Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Głównym zadaniem grupy roboczej jest wspieranie ministra rolnictwa w pracach związanych z programowaniem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW. Do zadań Grupy należy w szczególności:

  • opiniowanie, analizowanie i omawianie sposobu ukierunkowania i koordynacji poszczególnych instrumentów wsparcia;
  • opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów związanych z przeprowadzaniem ewaluacji ex-ante i oceny oddziaływania
    na środowisko programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020;
  • monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante istotnych dla przygotowania i realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele organizacji i związków rolniczych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, jak również instytucji sektora publicznego i administracji publicznej. Pracom grupy roboczej przewodniczy podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, a funkcję zastępcy przewodniczącego pełni dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Edyta Wieczorkiewicz-Dudek.

W trakcie pierwszego posiedzenia grupy roboczej przedstawiono i przedyskutowano Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto przedstawiono informację na temat projektów przepisów UE dotyczących realizacji PROW 2014-2020, zaprezentowano informacje dotyczące aktualnego stanu oraz dalszych planowanych prac nad przygotowaniem Programu.

Wstępny zarys PROW 2014-2020 - pobierz dokumnet

Słowa kluczowe : PROW 2014-2020


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009