Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Pytania i odpowiedzi dotyczące poddziałania 19.2

Poniżej przedstawiamy zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Pisma MRiRW

pismo MRiRW - tytuł prawny nie jest wymagany na etapie przyznawania pomocy

  • Pisma ARiMR

Pismo ARiMR - informacje dotyczące RODO

Pismo ARiMR - wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia w ramach poddziałania 19.2

Pismo ARiMR - informacja o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjenta z tzw. „ulgi na start” w ramach podejmowania działalności gospodarczej

Pismo ARiMR – w sprawie konieczności prowadzenia odrębnych rachunków bankowych na potrzeby wypłaty i rozliczenia wyprzedzającego finansowania oraz przyznanej pomocy.

Pismo ARiMR – rozliczenie wyprzedzającego finansowania w ramach wyodrębnionego rachunku bankowego.

Pismo ARiMR - sposób rozliczania wyprzedzającego finansowania wypłaconego przez ARiMR przy jednoczesnym korzystaniu przez LGD z pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na operacje w ramach projektów grantowych.

pismo ARiMR – rozliczenie wyprzedzającego finansowania w ramach PROW  na lata 2014-2020

pismo ARiMR - interpretacja dotycząca uzyskania pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją

pismo ARiMR - sposób postępowania w przypadku dobrowolnego zwrotu środków wyprzedzającego finansowania/ zaliczki

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie poziomu dofinansowania

pismo ARiMR - zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie sekcji wskaźników obowiązkowych

pismo ARiMR - gdy o pomoc w poddziałaniu 19.2 występują wspólnicy spółki cywilnej na działalność prowadzoną w spółce

pismo ARiMR - czy w ramach konkursu organizowanego przez LGD - Rozwój firm może wystartować spółka z o. o., która została założona w 2016 roku.

pismo ARiMR - podejmowanie działalności w poddziałaniu 19.2 przez udziałowca i prezesa sp. z o.o.

pismo ARiMR - wnioskodawca ubiegający się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej

pismo ARiMR - osoba prawna - parafia (przebudowa ogrodzenia wokół obiektu sakralnego)

pismo ARiMR - sposób postępowania przy ocenie protestów wnioskodawców na decyzje LGD

pismo ARiMR - konieczność posiadania numerów identyfikacyjnych przez grantobiorców wnioskujących o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego

pismo ARiMR - wyjaśnienia dotyczące warunku niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

pismo ARiMR - możliwość przyzania pomocy nadleśnictwu

pismo ARiMR - informacje dotyczące biznesplanu 3

pismo ARiMR - informacje dotyczące biznesplanu 2

pismo ARiMR - informacje dotyczące biznesplanu 1

pismo ARiMR - Czy możliwe jest dofinansowanie mobilnego inkubatora przetwórstwa lokalnego 12.01.2017 r.

pismo ARiMR - Czy materiały budowlane zakupione czy wniesione w postaci wkładu rzeczowego mogą być z rynku wtórnego (używane) oraz czy wnioskodawca może ubiegać sie o wsparcie jeżeli w CEDG widnieje od września 2016 r., natomiast działalnośc wykonuje od lat.

pismo ARiMR - umowa przedwstępna, kwota pomocy dla jednostek sektora finansów publicznych

pismo ARiMR - zakup smochodu osobowego w celu podjęcia działalności w zakresie nauki jazdy oraz czy możliwe jest wyposażenie istniejącej świetlicy

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie ustalania wysokości kwot pomocy

pismo ARiMR - przykład czy Stowarzyszenie otrzyma zwrot dofinansowania na poziomie kosztów kwalifikowanych, jeśli zgodnie z kosztorysem projekt będzie na wyższą kwotę

pismo ARiMR - wnioskodawca zamierza podjąc działalność w zakresie sprzedaży pojazdów używanych (autokomis) oraz transport osób

pismo ARiMR - wnioskodawca ubiegający się o premie

pismo ARiMR - znowelizowana Ustawa PZP

pismo ARiMR - pomoc de minimis

pismo ARiMR - podięcie działalności gospodarczej

pismo ARiMR - uszczegółowienie interpretacji nr 30 z dnia 21.09.2016 oraz czy operacja podlegająca na przygotowaniu gospodarstwa pod działanie agroturystyczne będzie kwalifikowalna

pismo ARiMR - odpowiedz na zapytanie w zakresie klasyfikacji działalności gospodarczej

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 z dnia 24 listopada 2016 r.

pismo ARiMR - w zakresie kwalifikacji działalności gospodarczej PKD

pismo ARiMR - czy w premii możliwe jest podjęcie działalności gospodarczej w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza

pismo ARiMR - czy dopuszczalna jest możliwość realizacji operacji metodą zaprojektuj i wybuduj

pismo ARiMR - odpowiedzi na pytania zadane pismem w dniu 9 września 2016 r.

pismo ARiMR - możliwość uzyskania wsparcia na budowę warsztatu samochodowego

pismo ARiMR - możliwość uzyskania wsparcia na zakup usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej

pismo ARiMR - pomoc przyznana w wysokości 50 000 zł, a koszty poniesione 48 000 zł

pismo ARiMR - czy środki z LGD mogą być przeznaczone na budowę hali

pismo ARiMR - przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku remizy na potrzeby centrum kulturalno - rekreacyjnego

pismo ARiMR - czy jest możliwość skorzystania z dotacji na budowę stajni

pismo ARiMR - zapytania przesłane drogą elektroniczną w dniu 21 września 2016 r.

pismo ARiMR - czy wózek widłowy jest traktowany, jako środek transportu

pismo ARiMR - czy gmina może wnioskując do LGD część wartości kosztorysowej ująć w kosztach niekwalifikowanych

pismo ARiMR - czy mały przedsiębiorca moze wnioskować o przyznanie pomocy

pismo ARiMR - czy gmina może ogłosić postępowanie przetargowe

pismo ARiMR - zatrudnienie osoby współpracującej; wpis do CEIDG

pismo ARiMR - środki transportu (cd)

pismo ARiMR - środki transportu

pismo ARiMR - budowa ścieżek rowerowych lub chodników

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie 19.2

pismo ARiMR - czy LGD może być beneficjentem pomocy, na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa  lokalnego produktów rolnych.

  • Pisma SWM

pismo SWM - odpowiedz SW w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 24.02.2017 r.

pismo SWM - odpowiedzi na pytania przekazane przez Lokalne Grupy Działania 24.11.2016 r.

pismo SWM - kwalifikowalność kosztów inwestycyjnych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego oraz montażu siłowni plenerowej i ławek parkowych

pismo SWM - możliwość finansowania operacji ze środków pochodzących z dotacji celowej gminy udzielonej OSP na realizację operacji z udziałem EFRROW 

pismo SWM - odpowiedzi na pytania przekazane przez Lokalne Grupy Działania z terenu województwa mazowieckiego 26.10.2016 r.

pismo SWM -  zmiana nawierzchni drogi ze żwirowej na nawierzchnie asfaltową

pismo SWM - odpowiedzi na pytania przekazane przez Lokalne Grupy Działania z terenu województwa mazowieckiego

 

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009