Aktualności PROW i LEADER

Aktualności od 18 grudnia 2020 r.

2024-03-07 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi"

2024-03-06 Nabór wniosków na „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach PROW 2014-2020

2023-11-30 Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2023-10-18 Interpretacja MRiRW w sprawie obszaru oddziaływania na grunty rolne

2023-10-17 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

2023-08-31 Nabór wniosków na „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach PROW 2014-2020

2023-05-30 Komunikat dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

2023-02-09 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

2022-11-25 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa"

2022-11-02 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

2022-10-26 Osoby i podmioty objęte sankcjami

2022-09-08 Aktualizacja listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa"

2022-07-06 Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020

2022-06-15 Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 19 kwietnia 2022 r. do 4 maja 2022 r.

2022-05-11 Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW 2014-2020

2022-04-01  Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”

2022-03-31  Nabór wniosków na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020

2022-03-28  Nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW 2014–2020

2022-03-22 Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 6 grudnia 2021 r. do 27 grudnia 2021 r. 

2022-03-16 Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów"

2022-03-09  Aktualizacja instrukcji WoPP i WoP dla operacji typu „Scalanie gruntów”

2022-03-03  Aktualizacja dokumentacji na operacje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2022-03-03 Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa"

2022-03-01  Informacja odnośnie wejścia w życie zmian do rozporządzenia dla poddziałania 19.2.

2021-11-03 Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020

2021-09-23 Wzór formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.4. oraz zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o płatność i Instrukcja wypełniania Informacji monitorującej realizację operacji

2021-07-05 Nowy wzór formularza wniosku o przyznaniu pomocy (4z) - 19.2 Podejmowanie działalności gospodarczej

2021-05-28 Ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

2021-05-27 Nowy wzór formularza aneksu "COVID" do umowy o przyznaniu pomocy - 19.2_INNE_WŁASNE

2021-05-25 Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (8z) - 19.2_INNE_WŁASNE oraz aneksu do umowy o przyznanie pomocy

2021-03-09  Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia z powodu ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii

2021-02-01 Aktualizacja instrukcji Wop dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

2021-01-25 Informacja na temat możliwości zmiany umów o przyznaniu pomocy dla osób podejmujących działalność gospodarczą

2021-01-05 Nowy wzór umowy 5z do PREMII (LEADER 19.2)

 

UWAGA!!! Archiwum PROW 2014-2020 dostępne jest na stronie mazowieckie.archiwum.ksow.pl