|

Badanie KE nt. nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw

Zachęcamy wszystkich dostawców produktów rolnych i spożywczych do wzięcia udziału w badaniu prowadzonym przez Komisję Europejską na temat nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

Cel badania

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę (UE) 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Państwa członkowskie UE były zobowiązane do transpozycji dyrektywy do swoich krajowych ram prawnych do dnia 1 maja 2021 r. i stosowania jej sześć miesięcy później. Aby ocenić skuteczność środków podjętych przez państwa członkowskie w kontekście tej dyrektywy, Komisja Europejska przeprowadza coroczne badania.

Badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze i Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej jest przeprowadzane we wszystkich państwach członkowskich i dotyczy dostawców objętych dyrektywą na różnych etapach łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Jak i do kiedy można wziąć udział w badaniu?

Ankietę można wypełniać do 15 marca br. na stronie internetowej Komisji Europejskiej w języku polskim (wybór języka w zakładce po prawej stronie).

Ankieta jest anonimowa oraz dostępna we wszystkich językach UE.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Wyniki badania mogą być podstawą do wprowadzenia zmian w przepisach w zakresie eliminowania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw.

Zgodnie z informacją udostępnioną na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do ministerstwa napływają postulaty dotyczące zmiany przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, natomiast bardzo mała liczba dostawców z Polski wzięła udział w poprzednich edycjach badania KE.

Źródło: www.ksowplus.pl