Najaktywniejsza liderka obszarów wiejskich

Konkurs jest adresowany do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania etc.).

W konkursie mogą brać udział osoby zameldowane stale na terenie województwa mazowieckiego.

Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.