Księga wizualizacji logo PS WPR 2023-2027

17 listopada 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdziło Księgę Wizualizacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/129 z dnia 21 grudnia 2021 r. beneficjenci interwencji finansowanych z EFRROW potwierdzają otrzymanie wsparcia z PS WPR 2023-2027 poprzez odpowiednie oznaczenie miejsca realizacji: tablice, plakaty, informacje w internecie.

Księga Wizualizacji logo PS WPR 2023-2027 jest opracowaniem zbierającym wszystkie obowiązki beneficjentów wraz z graficznymi przykładami.

Zatwierdzona Księga dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.