Ochotnicza Straż Pożarna nie tylko ratuje, ale integruje

Konkurs jest adresowany do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Województwie Mazowieckim.

Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.

Do Konkursu zgłaszana może być działalność związana zakresem tematycznym z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

  1. wykorzystywaniem przestrzeni i zasobów OSP na potrzeby innych organizacji/jednostek w gminie;
  2. współpracą OSP z innymi organizacjami/jednostkami na terenie gminy;
  3. wspólnym organizowaniem wydarzeń społecznych/kulturalnych/oświatowych;
  4. angażowaniem dzieci i młodzieży w funkcjonowanie OSP;
  5. aktywizacją społeczności lokalnych;
  6. wdrażaniem koncepcji Smart Villages.