Najlepsza orkiestra dęta KSOW na Mazowszu

W celu rozbudzenia aktywności społecznej, a w szczególności ochronę dziedzictwa kulturowego, ustanawia się nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszej orkiestry dętej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim.

Konkurs jest adresowany do orkiestr dętych działających w województwie mazowieckim. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach – etap I zgłoszenia pisemne; etap II przesłuchania.