M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Dokumenty do pobrania wg. działań:

7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

7.2 Gospodarka wodno-ściekowa

7.4.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

7.4.2 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

7.6 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

 

Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

 

UWAGA!!! Dokumenty we wcześniejszych wersjach dostępne są do pobrania z poprzedniej strony dot. PROW.