Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2020 r.

Nazwa Partnera KSOW Nazwa operacji Przyznana kwota dofinansowania
Gmina Nasielsk #NasielskaWieś - historie wybrane 20 240,66 zł
LGD "Natura i Kultura" Warsztaty podnoszące kwalifikacje dla mieszkańców obszaru LGD "Natura i Kultura" 10 080,00 zł
LGD Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych 28 958,00 zł
LGD Ziemi Mińskiej Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich 66 662,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna "Lot nad Bugiem" Szlakiem Jabłkowym - Wyjazd studyjny do Austrii 60 057,10 zł
Mazowiecka Izba Rolnicza Wyjazd studyjny: „Produkcja wina i soków oraz enoturystyka szansą na rozwój dla gospodarstw z woj. mazowieckiego” 26 027,69 zł
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu 87 900,00 zł
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Olimpiada Wiedzy Rolniczej 10 098,67 zł
Przetwórstwo mleka w gospodarstwie rolnym - szansą rozwoju obszarów wiejskich 28 805,30 zł
XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej 9 407,68 zł
Zielarstwo jako innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - wyjazd studyjny 31 071,00 zł
Miasto i Gmina Pilawa Aktywizacja mieszkańców wsi Gminy Pilawa na rzecz innowacyjnych form przedsiębiorczości 33 582,59 zł
Miasto i Gmina Serock Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock 24 500,00 zł
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu VII Jarmark Raciąski - operacja o charakterze wystawienniczym 62 437,20 zł
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Wkład organizacji pozarządowych w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w województwie mazowieckim 48 000,00 zł
Powiat płocki Produkt lokalny i tradycyjny dla lokalnej społeczności 31 734,00 zł
Stowarzyszenie Akademia Praktyki i Innowacji Integracja społeczna mieszkańców płockiego Mazowsza 63 468,00 zł
Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność Współdziałanie rolników szansa ich rozwoju na obszarach Wiejskich Polski 62 345,27 zł
Stowarzyszenie LGD "Razem dla Rozwoju" Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez publikację projektów grantowych 48 585,00 zł