Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2022 r.

1. Stowarzyszenie Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna - "Tradycja mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji"

2. Lokalna Organizacja Turystyczna "Lot nad Bugiem" - "Dobre praktyki w sprzedaży żywności lokalnej"

3. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - "Małe przetwórstwo szansą na lokalny rozwój"

4. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - "Zioła wokół nas - innowacje w zielarstwie - wyjazd studyjny"

5. LGD Zielone Mosty Narwi - „Smart villages instrumentem rozwoju lokalnego”

6. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” - „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”

7. Gmina Stanisławów - „Dobre praktyki dla rozwoju”

8. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - „Tradycyjne metody wypieku chleba w kuchni rolnika”

9. Związek Młodzieży Wiejskiej - "Energia do działania dla młodych rolników"

10. Mazowiecka Izba Rolnicza - "Kreowanie rozwoju lokalnego w oparciu o dobre praktyki promocji produktów i zasobów lokalnych"

11. Gmina Osieck - "Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck"

12. Fundacja EKOOSTOJA - „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy”

13. Gmina Klembów - Wyjazd studyjny lokalnych liderów z gminy Klembów”

14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - XXIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej”

15. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - „Kiszenie warzyw jako wzbogacenie oferty i poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw żywności od pola do stołu”

16. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - „Enoturystyka jako innowacyjna szansa rozwoju obszarów wiejskich – dobre praktyki na przykładzie regionu winiarskiego w Polsce – wyjazd studyjny”

17. Miasto i Gmina Serock - „Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich”

18. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - "Olimpiada Wiedzy Rolniczej"

19. LGD Natura i Kultura - „Szkolenia wyjazdowe LGD - szansą międzyterytorialnej współpracy i rozwoju obszarów wiejskich”

20. Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” - „Rozwój terenów wiejskich w oparciu o zasoby przyrodnicze, społeczne i kulturowe”

21. Polska Federacja Ziemniaka - "Integracja i organizacja rynku wsparta cyfryzacją drogą do skrócenia łańcucha dostaw"

22. Powiat Płocki - "Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego"

23. Powiat Płocki - "Środowisko przyrodnicze powiatu płockiego"

24. Fundacja TERAZ MAZOWSZE - "Mazowiecka wieś. Atlas możliwości - paszport do sukcesu"