Pomoc Techniczna - Schemat II

Zestawienie operacji realizowanych w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:

  • Działalność KSOW PROW 2014-2020
  • Działania informacyjno-promocyjne  PROW 2014-2020
  • Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW 2014-2020
  • Szkolenia dla pracowników KSOW 2014-2020
  • Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020
  • Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020

Celem powyższych operacji jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem, w tym wsparcie funkcjonowania KSOW oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020.

Planuje się, iż realizacja powyższych operacji zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość  wkładu EFRROW  w ramach budżetu Schamatu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 4 949 942 EURO


Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PT PROW 2014-2020.