Operacje realizowane przez Partnerów KSOW w 2023 r.

1. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - "Lepszy przykład niż wykład” – wyjazd studyjny"

2. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - "Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie mazowieckim w 2023 r."

3. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - "XXX Olimpiada Wiedzy Rolniczej"

4. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - "Wieś z pomysłem – lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne oraz potencjał ludzi elementem rozwoju obszarów wiejskich"

5. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - "Wieś z elementami chowu alpak i agroturystyki – wyjazd studyjny"

6. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - IX Mazowiecka Konferencja Pszczelarska „Wpływ zmian klimatu na zachowanie i liczebność pszczoły miodnej”

7. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - "Warzywa zamknięte w słoiku"

8. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - "Olimpiada Wiedzy Rolniczej"

9. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - "Warsztaty garncarskie w rejonie północno-wschodniego Mazowsza"

10. LGD Zielone Mosty Narwi - "Produkt lokalny czynnikiem napędzającym rozwój obszarów wiejskich"

11. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” - Warsztaty "Ziołowa ścieżka edukacyjna – urządzenie ziołowych ogrodów na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego"

12. Gmina Stanisławów - "Wyjazd studyjny - po mazurskie inspiracje"

13. Gmina Osieck - "Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Osieck "

14. Fundacja Ekoostoja oraz Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej (konsorcjum) - "Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej"

15. Gmina Klembów - "Dobre praktyki szansą rozwoju lokalnego Gminy Klembów"

16. Miasto i Gmina Serock - "Miasto i Gmina Serock w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju obszarów wiejskich"

17. LGD Natura i Kultura - "Wizyta studyjna szansą międzyregionalnej współpracy i rozwoju obszarów wiejskich"

18. Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” - "Przetwórstwo lokalne i turystyka – jak skutecznie wykorzystać walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe do rozwoju obszarów wiejskich"

19. Powiat Płocki - "Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi na obszarach rolniczych powiatu płockiego"

20. Powiat Płocki - "Działalności kół gospodyń wiejskich na terenie powiatu płockiego"

21. Stowarzyszenie Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna - "Tradycja mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji. Część 2"

22. Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy - "Smart Villages - sieci powiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza"

23. LGD Przyjazne Mazowsze - "Poznajemy markę lokalną Spichlerz Koronny – wizyta studyjna"

24. Gmina Jakubów - "Wyjazd studyjny - aktywizacja mieszkańców wsi"

25. Gmina Zatory - "Dziedzictwo regionalne szansą rozwoju obszarów wiejskich"

26. Gmina Nasielsk - "wspieraMY (Na)SIELSKIE KOBIETY"

27. LGD Razem dla Rozwoju - "Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD-wyjazd studyjny"

28. LGD Razem dla Rozwoju - "Aktywni - Kreatywni - promocja sołectw z terenu powiatu płockiego" 

29. LGD Ziemi Mińskiej - "Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania"

30. Spółdzielnia Golden Bull - "Prozdrowotna wołowina pochodząca od czystorasowego bydła mięsnego-wyjazd studyjny"