LEADER – lider zmian na obszarach wiejskich

Konkurs jest adresowany do Beneficjentów działających w województwie mazowieckim, którzy otrzymali wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem konkursu jest rozbudzenie aktywności społecznej w województwie mazowieckim, a w szczególności pogłębienia wiedzy o różnych formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.