|

Dziedzictwo regionalne szansą rozwoju obszarów wiejskich

Fot. Uczestnicy warsztatów na Szlaku Rękodzieła Ludowego Podlasia

Gmina Zatory w ramach realizacji operacji pn.: „Dziedzictwo regionalne szansą rozwoju obszarów wiejskich” zorganizowała wyjazd studyjny do województwa podlaskiego dla 30 osób w dniach 20-22 lipca 2023 roku.

Celem operacji było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw z wykorzystaniem dziedzictwa regionalnego oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie identyfikacji dziedzictwa regionalnego i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich.

W wyjeździe wzięło udział 30 osób, w tym: mieszkańcy Gminy Zatory, lokalni liderzy, osoby związane z działaniem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiciele Partnera.

Pierwszego dnia wyjazdu studyjnego uczestnicy wzięli udział w warsztatach kulinarnych na Polanie Żubra w Pogorzelcach, podczas których poszerzyli swoją wiedzę na temat tradycji kulinarnych Podlasia. Następnie udali się na Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich, gdzie zaobserwowali, jak dziedzictwo przyrodnicze i historyczne może wpływać na rozwój oraz promocję miejsca. Kolejnym punktem wyjazdu był Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia, gdzie uczestnicy mogli zwrócić uwagę na to, jak wykorzystać potencjał architektoniczny obszaru.

Drugi dzień wyjazdu studyjnego poświęcony był poznawaniu ginącego rzemiosła oraz rękodzieła. Uczestnicy odwiedzili Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia oraz Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie.

Trzeci dzień wyjazdu rozpoczął się od wizyty w Muzeum Kultury Białoruskiej, gdzie uczestnicy obserwowali wystawy etnograficzne poświęcone życiu na podlaskiej wsi. Następnie uczestnicy skierowali się do Parku Miniatur Zabytków Podlasia, gdzie podziwiali piękno zabytkowej architektury województwa podlaskiego.

Każde z odwiedzonych miejsc podkreślało tradycję i dziedzictwo kulturowe wsi. Dzięki wizytom terenowym uczestnicy mieli możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych. Mogli również dokonać analizy wpływu wykorzystania zasobów historycznych, kulinarnych, przyrodniczych na rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia zdobyte podczas wizyt terenowych mogą być inspiracją do działania i podejmowania inicjatyw związanych z dziedzictwem regionalnym na obszarze gminy Zatory.

Źródło: Gmina Zatory, fotografia Gmina Zatory