|

III edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Polichromia w kruchcie Bazyliki Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą, Władysław Drapiewski, 1913 r.

Zapraszamy fotografów amatorów do udziału w konkursie fotograficznym „Odkrywamy nasze dziedzictwo”!

Warunki udziału w konkursie

Należy przesłać – drogą mailową na adres: dziedzictwo@mazovia.pldo 12 sierpnia br. do godz. 12.00 – zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Mozaiki, freski i sgraffita”, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2022 r. oraz skan podpisanego formularza zgłoszeniowego. Plik zdjęcia należy opisać w następujący sposób: miejscowość w której wykonano zdjęcie, tytuł zdjęcia. Plik formularza należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem.

Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią (przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii), laureatów oraz wyróżnionych w I i II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem umieszczonym w pliku poniżej.

Przebieg konkursu

Spośród nadesłanych prac, Jury Konkursu, którego skład w drodze zarządzenia wyłoni Marszałek Województwa Mazowieckiego, wybierze maksymalnie 8 fotografii biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, kreatywność i jakość zdjęć.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

  •     I nagroda – w wysokości 2 000,00 zł;
  •     II nagroda – w wysokości 1 800,00 zł;
  •     III nagroda – w wysokości 1 600,00 zł;

    maksymalnie 5 wyróżnień – po 800 zł każde.

Dodatkowe informacje

Konkurs został objęty patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Na zgłoszenia czekamy do 12 sierpnia br. do godz. 12!

Załączniki:

Źródło: mazovia.pl