|

IX edycja Targów WorldFood Poland – zaproszenie do udziału

Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Poland odbędą się w dniach 18–20 kwietnia 2023 r. w centrum targowo-wystawienniczym EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Targi WorldFood Poland to wiodące na rynku polskim wydarzenie skierowane do branży spożywczej. Dają możliwość poznania najnowszych trendów w produkcji i konsumpcji żywności oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Umożliwiają bezpośredni kontakt producentów, przetwórców i handlowców oraz pozwalają na lepsze poznanie wzajemnych potrzeb. Wydarzeniu towarzyszą liczne konferencje branżowepokazy kulinarne oraz konkurs o Złoty Medal Targów.

Targi są doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu mazowieckich producentów i przetwórców żywności z kupcami z sieci handlowych i sektora HoReCa. Umożliwiają poznawanie partnerów biznesowych, sprzedaż produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych odbiorców lub dostawców. Targi oferują również możliwość spotkania polskiego sektora rolno-spożywczego z międzynarodowymi partnerami oraz nawiązania nowych relacji biznesowych na świecie.

Zainteresowanych udziałem w Targach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do 10 stycznia 2023 roku pocztą tradycyjną, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Agnieszką Kalińską pod numerem telefonu: 22 59 79 352, bądź drogą elektroniczną agnieszka.kalinska@mazovia.pl

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników spośród zgłoszonych propozycji oraz możliwość odwołania udziału w targach. W przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem kryterium przy wyborze współwystawcy będzie stanowiło: posiadanie certyfikatu ekologicznego, proponowany asortyment, wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych, udział w konkursach oraz wydarzeniach promocyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Formularz zgłoszeniowy na targi WorldFood.docx

Źródło: mazovia.pl