|

Kolejny wyjazd przed nami-ruszyła rekrutacja!

fot. pixabay.com

LGD Między Wisłą a Kampinosem przystąpiła do realizacji operacji  "Przetwórstwo lokalne i turystyka – jak skutecznie wykorzystać walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe do rozwoju obszarów wiejskich”.

Cel operacji:

Organizacja wyjazdu studyjnego dla 16 osób z terenu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” na teren Stowarzyszenia Dolina Karpia. Odwiedzenie przedsiębiorców należących do Marki Lokalnej Dolina Karpia oraz miejsc turystycznych, wykorzystujących zasoby przyrodnicze regionu. 

Celem operacji jest również wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu:

  • dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
  • korzyści ze współpracy rolników w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności, budowania relacji producenta żywności z konsumentem oraz nowych modeli organizacji produkcji i sprzedaży, w tym RHD i MOL;
  • dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, z uwzględnieniem zrealizowanych projektów współfinansowanych z PROW.

Grupa docelowa:

16 osób z obszaru działania Stowarzyszenia „Między Wisła a Kampinosem” (członkowie, mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych oraz pracownik biura), które obecnie prowadzą działalność związaną z usługami gastronomicznymi, turystycznymi, rękodzielniczymi, przetwórstwem spożywczym, tworzeniem i promocją marek lokalnych, wzięły udział w certyfikacji swoich produktów, usług, mają zamiar w najbliższej przyszłości podjąć tego typu działalność lub złożyć wniosek o certyfikację marki lokalnej.

Planowana forma realizacji operacji:

Wybrana forma realizacji operacji - wyjazd studyjny - jest najlepszym sposobem na realizację założonego celu operacji i jej zakresu. W ramach wyjazdu planowane są spotkania i wymiana wiedzy i dobrych praktyk z partnerami, którzy mają doświadczenie w zakresie tworzenia i rozwoju firm zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym z surowców z certyfikatem rolnictwa ekologicznego, funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw i sprzedaży produktów związanych ze szlakiem pod wspólną marką, rozwoju firm z branży gastronomicznej, turystycznej, noclegowej współdziałających w ramach marki, promocji życia na wsi poprzez promocję szlaku i produktów, usług w ramach marki, tworzenia sieci współpracy poprzez udział w budowaniu i rozwoju marki lokalnej jaką jest Dolina Karpia.

Przewidywane efekty:

Podniesienie poziomu wiedzy 16 osób z terenu Stowarzyszenia „Między Wisła a Kampinosem” w zakresie małego przetwórstwa lokalnego i możliwości jakie daje rolnikom współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami gastronomicznymi i hotelarskimi; tworzenia produktów turystycznych na bazie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i wpływu na rozwój przedsiębiorczości w branżach turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej. Możliwości jakie daje mocna marka lokalna i współpraca podmiotów oraz promocja życia na wsi dla rozwoju obszarów wiejskich, tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i szans wspólnej promocji na przykładzie Doliny Karpia.

Partnerzy KSOW biorący udział w realizacji operacji:

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”
Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie
Centrum Kultury w Łomiankach

Chętnych zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej!

Nabór zgłoszeń od 21 czerwca 2023 r.

Liczba miejsc ograniczona, ważna kolejność zgłoszeń!

Źródło: LGD Między Wisłą a KampinosemPLIKI DO POBRANIA