|

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie zaprasza członków organizacji pozarządowych na szkolenia

Zakopane: 9-11 lipca, 14-16 lipca oraz 16-18 lipca 2021 roku

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021, pt.  „Wzmacnianie roli organizacji pozarządowych poprzez pozyskiwanie środków finansowych oraz współpracę z sektorem publiczno-prywatnym”, zaprasza do udziału w szkoleniach członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie jak i nieformalnie na terenie województwa mazowieckiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się w południowej części województwa małopolskiego, w Zakopanem, DW u Kuspra, ulica Stachonie 7A.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wśród członków organizacji pozarządowych w aspekcie pozyskiwania środków finansowych oraz podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich w kontekście wykorzystania powyższych środków na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto celem szkolenia jest również przekazanie wiedzy i umiejętności uczestnikom odnośnie współpracy trzeciego sektora z sektorem publicznym oraz prywatnym. 

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy przesłać wypełniony  formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) na adres: lukasz.jawny@gmail.com. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednego podmiotu mogą wziąć udział w szkoleniu maksymalnie trzy osoby. Organizator zapewnia bezpłatnie: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, udział w wyjeździe studyjnym. Kontakt telefoniczny w sprawie rekrutacji: 503 879 401.

Harmonogram szkolenia:

I dzień:

 • 12.30 – 13.30 – zakwaterowanie uczestników szkolenia, sprawy organizacyjne, kawa powitalna
 • 13.30 – 15.00 - Ogólna charakterystyka PROW 2021 - 2027 ze szczególnym uwzględnieniem działań nakierowanych dla organizacji pozarządowych, m.in. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • 15.00 – 15.45 – obiad
 • 15.45 – 17.15 - Ogólna charakterystyka PROW 2021 - 2027 ze szczególnym uwzględnieniem działań nakierowanych dla organizacji pozarządowych, m.in. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • 17.15 – 17.30 – przerwa kawowa
 • 17.30  -  19.45 -  Przykłady dobrych praktyk działań organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich
 • 20.00 – 21.00 – kolacja

II dzień

 • 8.00 – 9.00 – śniadanie
 • 10.00 - 18.00 - wyjazd studyjny prezentujący przykłady działań organizacji pozarządowych: 1) Stowarzyszenie Sprężyna –Centrum Edukacji Nieformalnej, 2) Stowarzyszenie rzemieślników, Twórców i Producentów Ziemi Obidzkiej, 3) Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne  – w trakcie wyjazdu studyjnego obiad
 • 19.00 – 20.00 – kolacja

III dzień

 • 7.00 – 8.00 – śniadanie
 • 8.00 - 10.15 - Działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na współpracę z sektorem publicznym i prywatnym 
 • 10.15 – 10.30 - przerwa kawowa
 • 10.30 – 12.45 - Możliwość uzyskania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich
 • 13.00 – 14.00 – obiad

Do pobrania:

Harmonogram szkolenia

Formularz zgłoszeniowy