|

Mazowsze dla straży pożarnych

Pomoc finansowa dla ochotniczych straży pożarnych.

Ochotnicze straże pożarne to jednostki realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, podczas pożaru, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych miejscowych zagrożeń. Skupiają w swoich szeregach profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych nieść pomoc. Strażacy-ochotnicy to osoby odpowiednio przeszkolone z zakresu ratownictwa drogowego oraz medycznego. To oni właśnie, najczęściej jako pierwsi, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym, często narażając własne życie i zdrowie.

Szanując służbę druhów strażaków i doceniając ich ogromne zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy innym, Samorząd Województwa Mazowieckiego, tak jak w latach poprzednich, przeznaczył środki finansowe z budżetu województwa na udzielenie pomocy gminom w zakresie realizacji ich zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uruchomił zadania:  OSP-2022 oraz  MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022.

Pomoc gminom, w ramach tych zadań, pozwoli na doposażenie jednostek OSP w samochody pożarnicze, sprzęt specjalistyczny czy ubrania ochronne, oraz na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków-ochotników. Wpłynie to korzystnie na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego całego regionu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z niżej wymienionymi pracownikami Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Joanną Trusiak, tel.: (22) 59-79-180;
  • Agnieszką Kupiec, tel.: (22) 59-79-113;
  • Damianem Stefaniakiem, tel.: (22) 59-79-261;
  • Dorotą Szwarc, tel.: (22) 59-79-246.

Źródło: www.mazovia.pl