|

Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej - wyjazd studyjny

Fundacja EKOOSTOJA zaprasza na wyjazd studyjny poświęcony produkcji miodu pitnego.

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej” mającą na celu ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu miodosytnictwa i promocji miodu pitnego wśród pszczelarzy, kół pszczelarskich ich stowarzyszeń oraz zrzeszeń.

Termin wyjazdu - październik 2023 roku.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona i wynosi 30. 

Cel projektu

Operacja polega na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego dla 30 osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego, do 3 Miodosytni, które powstały na bazie prowadzonej wcześniej działalności i pasieki pszczelej.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowić będzie 30 osób, w tym: w tym 16 osób z województwa mazowieckiego oraz po 7 osób z województwa łódzkiego i śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego). Ponadto, każdy z uczestników wyjazdu, musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pasiekę pszczelą oraz być zrzeszonym w kole pszczelarskim.

W programie wyjazdu m.in.:

 • Wizyta w Miodosytni Nidzica oraz w gospodarstwie pasiecznym należącym do miodosytni;
 • Wizyta w Miodosytni Mazurskie Miody oraz w gospodarstwie pasiecznym należącym do miodosytni;
 • Wizyta w Miodosytni Imbiorowicz.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia należy dokonać do 30 września 2023 r. drogą elektroniczną na adres: pszczelarstwo@ekoostoja.com.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 782-853-257.

Przewidywane efekty

Efekty jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji, zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie produkcji i przetwórstwa miodów i produktów pszczelich na miód pitny przez 30 osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego;
 • liczba instytucji, do których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 80 instytucji;
 • liczba osób uczestniczących w wyjeździe studyjnym do miodosytni na terenie kraju – 30 osób;
 • liczba województw na terenie których wzrośnie produkcja i promocja miodu pitnego – 3 województwa;
 • rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
 • powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół,
 • podniesienie poziomu świadomości z zakresu miodosytnictwa, oraz korzyści dla pszczelarzy,
 • zrealizowanie 3-dniowego wyjazdu studyjnego (dla 30 uczestników).


PLIKI DO POBRANIA

Plakat
Rozmiar pliku: 2 MB
POBIERZ PDF