|

Nowe zasady przedsięwzięć promujących rolnictwo w 2023 r.

obrazek dekoracyjny

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy obowiązują od 15 lutego br.

Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 209/384/23 z 7 lutego 2023 r., zostały wprowadzone nowe Zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przedsięwzięć promujących rolnictwo w 2023 r.

W br. Samorząd Województwa Mazowieckiego współorganizuje działania wspierające zainteresowanie mieszkańców województwa mazowieckiego identyfikacją i wytwarzaniem produktów tradycyjnych, podnoszeniem świadomości konsumenta na temat żywności tradycyjnej, wpisanej na Listę Produktów Tradycyjnych oraz popularyzację regionu i mazowieckiej kuchni.

Szczegółowe informacje dotyczące współorganizacji przedsięwzięć określają zasady postępowania, załączone poniżej do pobrania.

Dokumenty można składać:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa;
  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4. Punkty podawcze czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00;
  • poprzez ePUAP.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod nr tel. 22 5979374.

Pliki do pobrania:

Źródło: mazovia.pl