|

Palić drewnem czy nie?

Troska o środowisko naturalne i walka ze smogiem to wyzwanie chwili.

Komisja Ochrony Środowiska rozmawiała na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jakim jest drewno, w ogrzewaniu domów w związku z pracami nad uchwałą antysmogową. Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele organizacji pozarządowych: Krzysztof Woźniak z Polskiego Forum Klimatycznego, Krzysztof Motel z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece", Dariusz Marciniak - wydawca magazynu Kominki i Piece i portalu kominki.org, Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, Wojciech Racięcki z Polskiego Alarmu Smogowego Podkowa Leśna, Piotr Siergiej z Warszawskiego Alarmu Smogowego, Jan Zapora z Cechu Zdunów Polskich oraz Marcin Popkiewicz i Paulina Mroczkowska.

Zakazywać palenia biomasą czy nie?

Większość prelegentów była zgodna co do tego, że urządzenia powodujące smog należy eliminować. Dopuszczenie spalania drewna mogłoby być możliwe tylko w urządzeniach posiadających normy ekoprojektu.

– Przeanalizujemy Państwa wnioski (…). Zobowiążę departament, żeby odniósł się do tych wszystkich rzeczy, spróbujemy zorganizować komisję, żeby to jeszcze przegadać, zastanowić się i podjąć uchwałę idącą do przodu, ale też dającą szansę ekonomiczną na to, żeby te źródła ciepła wymienić. Jest perspektywa unijna dla Mazowsza na tę chwilę bardzo obiecująca. Myślę  (…) że w obszarze ochrony środowiska na Mazowszu uda nam się zrobić coś dobrze, porządnie z dużym postępem dla ochrony przyrody i powietrza – podsumował spotkanie przewodniczący komisji Mirosław Augustyniak.

Projekt budżetu na 2022 rok

Komisja zaopiniowała projekt budżetu województwa mazowieckiego na 2022 rok w obszarze jej działania. Na zadania z zakresu polityki ekologicznej oraz odpadów przewidziano 42,8 mln zł. Środki te przeznaczone będą m.in. na:

  • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – 1 mln zł,
  • Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – 6 mln zł,
  • Mazowsze dla Czystego Powietrza – 6 mln zł,
  • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 10 mln zł,
  • Kampania informacyjna dotycząca czystego powietrza – 3,2 mln zł,
  • Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – 6,1 mln zł.