|

Po doświadczenia na Mazury Garbate

Mazury garbate odwiedziła trzydziestka aktywnych mieszkańców Mazowsza

Trzydziestka sołtysek i sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich i samorządów odwiedziła w dniach 7-9 września powiaty ełcki, olecki i gołdapski.

Okazją był wyjazd studyjny organizowany od siedmiu lat przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim dla uczestników konkursu na najaktywniejsze sołectwo KSOW – Sukcesy widać po sąsiedzku. Podczas trzydniowego wyjazdu grupa odwiedziła Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO”, która zadbała o bogaty program merytoryczny i wiele dobrych praktyk do podejrzenia (dziękujemy!).

W siedzibie Domu Spotkań z Kulturą w Prostkach poznano na przykład lokalne projekty odnawialnych źródeł energii, inwestycji dofinansowywanych z projektów w ramach LGD czy inwestycjami gminnymi zaprezentowanymi m.in. przez Wójta Prostek Pana Rafała Wilczewskiego. W Gołdapi poznano siłę turystyki w rozwoju gminy i sposoby aktywizacji lokalnej społeczności podczas rozmów i prezentacji w Uzdrowisku Gołdap. To graniczne miasteczko przed agresją Rosji na Ukrainę opierało się na małym ruchu granicznym nie zapominając rzecz jasna o swoich walorach tężni i pijalni wód. 

Kolejny dzień to podróż przez Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej i poznawanie projektów z zakresu turystyki przyrodniczej. Puszcza ma wiele zalet ale i stwarza kilka problemów w życiu LGD i jej mieszkańców. W siedzibie  Stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga” rozmawiano o produktach tradycyjnych i regionalnych, poznano sposób pieczenia sękaczy i model Spółdzielni Społecznej/Przedsiębiorstwa Społecznego. Alternatywny sposób na dochody na wsi to z kolei odwiedzone „Bezkrwawe safari”. Wieczór zakończyło spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem  Adamem Krzyśków oraz Zastępcą Burmistrza Gołdapi Panią Joanną Łabanowską w gościnnych progach Koła Gospodyń Wiejskich w Sedrankach. Nie brakło folkloru, muzyki, prezentacji działalności koła i wymiany wzajemnych doświadczeń.

Na koniec wyjazdu studyjnego przyszedł czas m.in. na poznanie Chatki Rybaka w Sędkach. To przedsiębiorstwo rodzinne budowało swoją markę i pozycję na rynku wiele lat rozpoczynając od jednego stawu, a kończąc na restauracji, sklepach i dużej produkcji produktów lokalnych i regionalnych.

Wyjazd studyjny był projektem własnym BR KSOW „Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” finansowanym z Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.


Logotypy