|

Pomagając Mołdawii w drodze do UE

Flaga Moldawii

9 listopada gościliśmy trzyosobową delegację Mołdawii przebywającą na kilkudniowym stażu w Polsce.

Staż trwał od 6 do 10 listopada i miał na celu przedstawienie modeli wdrażania podejścia LEADER oraz wskazanie możliwości budowania odpowiednika naszej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Xenia Marcov (koordynatorka programu instytucjonalizacji LEADER, Solidarity Fund PL w Mołdawii), Cristina Gota (kierowniczka wydziału rozwoju obszarów wiejskich, Solidarity Fund w Mołdawii) oraz Vitalie Jereghi (kierownik wydziału wdrażającego metodykę Leader w Krajowej Sieci Leader w Mołdawii) podczas kilku godzin spędzonych w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zapoznali się z naszymi doświadczeniami i rozwiązaniami we wdrażaniu PROW 2014-2020 i aktualnym stanem wdrażania w zakresie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Przedstawiciel Biura Regionalnego KSOW w województwie mazowieckim opowiedział natomiast o prawie piętnastu latach KSOW, o operacjach własnych i operacjach partnerskich, największych sukcesach, ale także o kłopotach związanych z niektórymi elementami KSOW. Wszystko po to, by goście uniknęli błędów i nie wyważali otwartych już drzwi.

Trzymamy kciuki za Mołdawię w drodze do UE wspominając czas, kiedy sami jeździliśmy na przedakcesyjne staże i nabieraliśmy doświadczeń we wdrażaniu europejskiej polityki i funduszy.