|

Przedsięwzięcia promujące rolnictwo w województwie mazowieckim w 2024 roku

Nowe zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo w 2024 roku.

Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 209/469/24 z 30 stycznia
2024 r., zostały wprowadzone nowe zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo w 2024 r., które wchodzą w życie od 15 lutego 2024 r.

W 2024 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego współorganizuje działania wspierające zainteresowanie mieszkańców województwa mazowieckiego identyfikacją i wytwarzaniem produktów tradycyjnych, podnoszeniem świadomości konsumenta na temat żywności tradycyjnej, wpisanej na Listę Produktów Tradycyjnych oraz popularyzację regionu i mazowieckiej kuchni.

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje dotyczące współorganizacji przedsięwzięć określają zasady postępowania, załączone poniżej do pobrania.

Dokumenty takie jak: zasady postępowania, wniosek, sprawozdanie, wzór porozumienia, klauzule RODO są załącznikami do ww. uchwały.

Dokumenty można składać:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
    ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa;
  • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4. Punkty podawcze czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;
  • poprzez ePUAP.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod nr tel. 22 59 79 374.

Źródło: mazovia.pl, 20.02.2024 roku