|

Publikacja "LEADER wspiera przedsiębiorczość - nowe rozdanie"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu wydało publikację, która przybliża odbiorcy ideę programu LEADER, w tym specyfikę ubiegania się o wsparcie lokalnych inicjatyw i inwestycji przedsiębiorców poprzez Lokalne Grupy Działania.

W tekście poruszone są kwestie dotychczasowych doświadczeń wspierania przedsiębiorczości tą metodą, a także opisane zostały zaplanowane do wdrożenia w Krajowym Planie Strategicznym narzędzia wsparcia na nowy okres (2024-27). Osobny rozdział broszury poświęcony został sposobowi ubiegania się o dotacje w LGD, co będzie przydatną informacją dla tych osób i podmiotów, które do tej pory nie miały doświadczeń w tym zakresie. Autorem książki jest Grzegorz Cetner.

Publikacja do pobrania TUTAJ

źródło: www.leaderatorium.edu.pl