|

Relacja z wyjazdu studyjnego do LGD Nasze Bieszczady

Za nami wyjazd studyjny do LGD Nasze Bieszczady, który odbył się w dniach 30 sierpnia – 1 września br.

LGD Natura i Kultura wybierając miejsce organizacji wizyty studyjnej kierowała się przede wszystkim doświadczeniem organizacji we wdrażaniu projektów grantowych oraz realizacją projektów ze środków unijnych i krajowych.

Dzień I - wizyty studyjne:

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu - uzyskane dofinansowanie z LGD  Nasze Bieszczady. W ramach działania rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury oraz grantu zmodernizowano salę widowiskową, zakupiono telebim oraz zmodernizowano skwer przed budynkiem;
  • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Czepiel - dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej dla Stacji diagnostycznej w miejscowości Czaszyn;
  • Restauracja Marysieńka w Lesku - rozpoczęcie działalności dzięki pozyskanym środkom z UE i otworcie restauracji w Lesku;
  • Biuro LGD Nasze Bieszczady  - wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem biura, obsługą naborów, współpracą z organizacjami pozarządowymi i animowaniem lokalnej społeczności;

Dzień II - wizyty studyjne:

  • Gminy Cisna - przedstawiono projekt stworzony przez Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która pozyskała środki z LGD Nasze Bieszczady w ramach rozwoju działalności gospodarczej;
  • miejscowość Mchawa - altana widowiskowa, która powstała ze środków UE pochodzących z LGD Nasze Bieszczady.

Konferencja z udziałem LGD Nasze Bieszczady - przedstawiciele obu LGD opowiedzieli o swoim doświadczeniu, dotowanych projektach realizowanych przez beneficjentów, a także inicjatywach i projektach grantowych oraz projektach współpracy realizowanych przez LGD. Na zakończenie konferencji pomiędzy przedstawicielami LGD Nasze Bieszczady i LGD Natura i Kultura została podpisana umowa o współpracy.

Dzień III - wizyty w siedzibie:

  • Koła Gospodyń Wiejskich w Zachoczewiu - uzyskane środki na wyposażenie zaplecza kuchennego oraz budowę altany rekreacyjnej;
  • Koła Gospodyń Wiejskich w Baligrodzie -  uzyskane dofinansowanie na wyposażenie siedziby ze środków LSR .

Wyjazd był znakomitą okazją do zaczerpnięcia dobrych przykładów i praktyk stosowanych na obszarze LGD Nasze Bieszczady, a także do nawiązania współpracy z organizacją, która realizuje projekty finansowane z różnych środków. Liczne spotkania i wizyty studyjne były źródłem inspiracji, nowych pomysłów i rozwiązań nie znanych dotąd na obszarach LGD Natura i Kultura.