|

Relacja z wyjazdu studyjnego do województwa małopolskiego

Uczestnicy wyjazdu studyjnego pozujący do grupowej fotografii

Gmina Jakubów w ramach operacji pt. „Wyjazd studyjny – aktywizacja mieszkańców wsi” zorganizowała wyjazd studyjny do Rzuchowej i Tarnowa dla 45 osób w dniach 5-7 lipca 2023 roku.

Grupą docelową byli: mieszkańcy Gminy Jakubów, przedstawiciele NGO w tym KGW, przedsiębiorcy, przedstawiciele partnerów, lokalni liderzy, przedstawiciele osób bezpośrednio zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarze Gminy Jakubów.

Dzień I - przyjazd do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej oraz spotkanie z Prezesem LGD Dunajec- Biała.

Centrum Produktu Lokalnego jest ośrodkiem edukacyjnym w zakresie rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego, zdrowego odżywiania i ochrony środowiska naturalnego, dąży do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływu na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Na spotkaniu poznaliśmy historię powstania i zakres działania CPL. Dowiedzieliśmy się jak dzięki współpracy ludzi i organizacji zbudować wspólne dobro, które służy tworzeniu marki lokalnej na rynku krajowym.

Zapoznaliśmy się również z działalnością Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, której zadaniem jest upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru, a także działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców i rolników.

Intensywny dzień zakończyło przedstawienie działalności LGD Dunajec Biała – zapoznaliśmy się z najciekawszymi projektami zrealizowanymi na terenie LGD. Przedstawione zostały ciekawe pomysły na projekty np. altana degustacyjna – projekt, który może być przeniesiony na własny teren.

Dzień II - zapoznanie się z tematyką sieciowania produktów turystyki wiejskiej.

Tarnowski region winiarski ENOtarnowskie to dobry przykład sieciowania produktu. Odbyliśmy tu wizytę studyjną do winnicy. Zapoznaliśmy się z sieciowaniem i propagowaniem produktów przez pryzmat produktów winiarskich, czego efektem jest podniesienie naszej wiedzy w powyższym zakresie i możliwość przeniesienia dobrych praktyk na teren gminy Jakubów.

Kolejnym punktem programu były lokalne organizacje i ich rola w kreowaniu rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz rozwoju działalności gospodarczych na wsi – dowiedzieliśmy się że np. KGW dzięki współpracy i wykorzystaniu walorów lokalnych mogą się zrzeszać w celu osiągnięcia zysków. Zapoznaliśmy się z podstawowymi zagadnieniami nt. działalności gospodarczych.

Dzień drugi zakończyliśmy warsztatami i wykładem - Produkt lokalny od podstaw oraz jego promocja na rynku lokalnym i regionalnym teoria i praktyka – wykonaliśmy dania z regionu tarnowskiego z fasoli Piękny Jaś.

Dzień III - czas poświęcony głównie kołom gospodyń wiejskich, lokalnym organizacjom i stowarzyszeniom.

Przedstawiono oraz dyskutowano w jaki sposób mogą wpłynąć na rozwój terenu na którym aktualnie działają. Podjęty został również  ważny temat aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Ostatnim punktem wyjazdu było spotkanie podsumowujące z lokalnymi przedsiębiorcami. Spotkanie pod tytułem „Paczka dla rolnika”. Projekt ten był realizowany wyłącznie przez rolników. Rolnicy swoje własne wyroby sprzedają pod marką „Odrolnika” w formie tak zwanej „Paczki od rolnika.”

Był to bardzo owocny czas gdzie mogliśmy wiele się nauczyć, poznać dobre praktyki z terenu Małopolski oraz wypracować rekomendacje na przyszłość dla naszego obszaru. Niewątpliwie wiedza oraz kontakty zdobyte podczas realizacji projektu zaowocują w przyszłości i przyczynią się do rozwoju naszej małej ojczyzny.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej informacji  oraz fotorelacja z wyjazdu na stronie: jakubow.pl