|

Sołtyski, sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich z wizytą na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej!

W wyjeździe wzięło udział 40 sołtysek i sołtysów

40 przedstawicieli sołectw z województwa mazowieckiego zobaczyło dobre praktyki na terenie LGD „Partnerstwo Północnej Jury”.

Okazją był wyjazd studyjny skierowany do uczestników Konkursu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”.  I z pewnością relacja ta wyglądałaby standardowo z wyłącznie suchymi faktami, gdyby nie… stałe regularne wpisy jednej z uczestniczek wyjazdu – Barbary Tekieli z gminy Sabnie w serwisach społecznościowych. 

Zatem pozwólcie, że zacytujemy:

„(…) Jest takie miejsce na Jurze Północnej gdzie Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka mobilizuje lokalną społeczność, która jest dla Niego największą wartością. W realizacji projektów pomaga Prezes LGD Partnerstwo Północnej Jury  Jerzy Motłoch. Sołtys miejscowości Ligota Mokrzesz Mariusz Janoszka jest dumny z tego, że się udało z ruin budynku koła rolniczego zbudować Sołecki Dom Kultury z Pracownią Orange, pokojami gościnnymi i salą konferencyjną, którego Dyrektorem jest Pani Renata Gomleja. To miejsce, z którego korzystają KGW, Koło Aktywnych Kobiet, Seniorzy, Kółko Rolnicze, Uniwersytet 3 Wieku, dzieci oraz młodzież. Historia gminy sięga XIII wieku. Bywali tutaj wielokrotnie królowie Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło. 150-200 m pod ziemią znajdują się pokłady najlepszej wody mineralnej. Gmina słynie z produkcji choinek sztucznych i ozdób świątecznych oraz bardzo zaradnych i przedsiębiorczych ludzi (na 15 tys. 4 tys. prowadzi własną działalność gospodarczą). Ciekawa jest też historia związana z nazwą gminy, ale o tym wkrótce!”

(…) Od rana ćwiczymy, bo okazja ku temu znakomita. Teren sportowy zagospodarowany nad Zalewem dzięki funduszom UE i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Lelów ścieżka rekreacyjno-edukacyjna i wiaty. Pole zabaw dla dzieci testujemy (…)

„(…) Najlepsze smaki Lelowa: ciulim i czulent. Trzydniowy Festiwal Ciulimu i Czulentu odbywa się w Lelowie od 2003 roku. Ta wspaniała impreza nie ogranicza się do degustacji! Są tańce, warsztaty, a na pewno znakomita zabawa, o którą zadbała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Ewa Molenda, Historia Lelowa sięga czasów papieża Celestyna II wtedy to wzmianka o miejscowości ukazała się po raz pierwszy w bulli papieskiej. Gościniec z podróży zakupiony. Szlaki kultury żydowskiej prowadzą do Lelowa (…)”.

„(…) Pomnik dobrodzieja królewskiego Lelowa - Króla Kazimierza Wielkiego stoi w Rynku lelowskim. Wspaniałe wrażenia z Lelowa. Przykład do naśladowania dla innych gmin. Gmina słynie z największej na Śląsku imprezy promującej dania kuchni żydowskiej i kulturę żydowską . Ma znakomity gościniec z podróży i piękne tereny rekreacyjne!(…)”.

„(…) Kolejne znakomite Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach. Muzeum znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki . Żarki mają tradycje młynarskie co wykorzystano i w starym młynie powstało Muzeum czynne od roku 2016. Multimedialna prezentacja z Frankiem w roli przewodnika i stare przedmioty podarowane przez mieszkańców Żarek i okolic (…)”

„(…) Wzruszają mnie takie miejsca i ludzie z pasją, którzy je tworzą. Stare zawody i niezwykła opowieść o nich w lokalnym muzeum. Żarki znane są nie tylko z targów, na które przyjeżdżają kupujący z innych regionów Śląska. Miasto zagrało też w kilku filmach. 1100 mace i największy zachowany cmentarz żydowski. Oznakowana trasa judaiców. Żarki słyną z pysznego chleba tatarczucha, którego recepturę posiada Pani Jadwiga Olesińska. Chleb można kupić w dni targowe (środy i soboty) ale też w czasie odpustu w Leśniowie i dożynek w Olsztynie. Tradycja odpustów i pielgrzymek jest mocno zakorzeniona w Gminie Żarki (…)”

„(…) Zamek Olsztyn jedna z największych atrakcji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Olsztyna zdobyty! Dziękujemy Panu Wójtowi Olsztyna (4 kadencja!) Tomaszowi Kuchorskiemu za piękną opowieść o potencjale zamku, skarbach tam odkrytych i planach bardzo ambitnych. Brawa dla Kierownika Referatu Promocji i TURYSTYKI Pani Katarzyny Biskup, osoby kompetentnej i kochającej miejsce które promuje. W drodze na zamek witają nas balony, które przypominają o zawodach balonowych odbywających się każdego roku w lipcu. Piękne logo zachęca do powrotu i penetrowania Jury. Szlaki rowerowe promuje owca na rowerze(…)”

„(…) I tylko mi żal, że tak późno odkryłam jurajską Gminę Olsztyn. Gminę posiadającą 12 sołectw i 8 tys. mieszkańców świetnie zarządzaną już czwartą kadencję przez Wójta Tomasza Kucharskiego. Pięknie odrestaurowany Gminny Ośrodek Kultury z punktem IT. Gmina stawia na turystykę i trudno się dziwić, bo to serce/SŁOŃCE Jury, niespełna 12 km do Częstochowy i do wielu niezwykłych atrakcji. Od 1 stycznia 2022 Olsztyn otrzyma prawa miejskie! Poza Zamkiem, którym zarządza Fundacja Wspólnoty Gruntowej czerpiąc z tego zyski, szlaki rowerowe, rezerwat przyrody Sokole Góry i bezpłatna, miejska komunikacja z Częstochowy. Niezwykłą atrakcją są balansujące rzeźby Jerzego Kędziory częstochowianina (podobne wiszą m.in w Bydgoszczy, na Florydzie i w Abu Dhabi!). Pani Sołtys Olsztyna - Barbara Krajewska jest naszym przewodnikiem i członkiem Zarządu Wspólnoty. Zaczynamy od obelisku postawionego z okazji zakończenia 100 km drogi bitej Powiatu częstochowskiego. To też uznanie dla Marszałka Piłsudskiego. Nasza silna grupa zachwycona programem. Bezcenne doświadczenia, znakomita współpraca z Prezesem Jerzym Motłochem z LGD Stowarzyszenia Północnej Jury. Najważniejsi są LUDZIE, POMYSŁY I FUNDUSZE! (…)”

Wyjazd studyjny był sfinansowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim i odbył się w dniach 6-8 października 2021 roku.